Xã Bình Dân: Sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

07/05/2021 09:26

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021. Ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Bình Dân quan tâm hàng đầu và tích cực triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Tô Xuân Thao - TUV, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử xã Bình Dân

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện, xã Bình Dân đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử của xã; xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trên loa truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt thôn, lồng ghép vào các Hội nghị để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương  cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, đã lựa chọn lập danh sách số người ứng cử đại biểu HĐND xã là 26 người. Trong đó, số người ứng cử là nữ chiếm 42%, người dân tộc thiểu số chiếm 88%, dưới 40 tuổi chiếm 65%, ngoài Đảng là 11%. đại biểu tái cử là 42%.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc thành lập và hoạt động của các Tổ phụ trách bầu cử ở địa phương cũng được Bình Dân thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Luật bầu cử. Toàn xã đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã với 28 thành viên. Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, xã Bình Dân có 04 khu vực bỏ phiếu ở nhà văn hóa 4 thôn. Ủy ban nhân dân xã đã quyết định thành lập 4 Tổ bầu cử với 44 thành viên tương ứng với 4 khu vực bỏ phiếu đã được phê chuẩn, bình quân 11 thành viên/1 tổ bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu đã được trang trí rợp cờ hoa

Tính đến ngày 12/04/2021, xã Bình Dân có 934 cử tri. Khu vực bỏ phiếu có số cử tri thấp nhất là Thôn  Đầm Tròn  với 205 cử tri , khu vực bỏ phiếu có số cử tri cao nhất là thôn  Đồng Cống  với 263 cử tri.

Ông Tô Văn Lưu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dân cho biết: bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương hăng hái đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, UBND xã cũng đã khẩn trương tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị phục vụ bầu cử; rà soát hệ thống thông tin, truyền thanh ở cơ sở; tập trung chuẩn các nội dung, phần việc còn lại để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm thành công.

Danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã được niêm yết công khai để nhân dân được biết

Những ngày này, ở các tuyến đường liên thôn, liên xóm, các khu vực trung tâm xã, các nhà văn hóa thôn trên địa bàn đã được địa phương trang trí rợp cờ hoa, pano, băng zôn tuyên truyền về ngày toàn dân đi bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết danh sách cử tri và danh sách các đại biểu tham gia ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thời gian diễn ra ngày bầu cử đang tới rất gần, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể xã Bình Dân đang quyết tâm hoàn thành những công việc còn lại thật chu đáo, toàn vẹn để ngày 23/5 sắp tới thực sự là ngày hội của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của nhà nước, từ đó cùng với cả nước góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đỗ Hiền - Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 2655634