Công an xã Đài Xuyên tăng cường công tác đảm bảo ANTT phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21/05/2021 15:03

Xác định vai trò trách nhiệm, nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia cùng lực lượng Công an trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về TTATXH, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công an xã Đài Xuyên đã chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cuộc bầu cử. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp, điển hình: Tham mưu Tiểu ban ANTT- Y tế xây dựng kế hoạch số 01/KH- TBANTT ngày 08/02/2021 về đảm bảo đảm bảo ANTT và an toàn Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND xã ban hành Công văn số 35/CV-UBND ngày 26/02/2021 của UBND xã về tăng cường công tác đảm bảo ANTT Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phương án số 36/PA- CAX ngày 09/4/2021 về đảm bảo ANTT và an toàn Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

       Công an xã Đài Xuyên kiểm tra, rà soát việc niêm yết danh sách cử tri

Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp với các đội nghiệp vụ nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự tác động đến địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, bọn tội phạm và các hành vi vi phạm; phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đồng chí Công an viên xuống địa bàn nắm tình hình liên quan đến ANTT, dư luận, phản ứng của nhân dân liên quan đến bầu cử không để xảy ra bị động, bất ngờ và các vụ việc phức tạp hoặc “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn xã trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu BCĐ bầu cử xã ban hành Công văn số 01/CV- UBBC ngày 05/3/2021 đề nghị các nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Đài Xuyên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân phục vụ công tác rà soát nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Đài Xuyên, đồng thời phối hợp với Đội An ninh tiến hành xác minh 53 nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã Đài Xuyên. Nắm chắc số lượng, thành phần nhân sự được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp và nhân viên phục vụ cuộc bầu cử để tham mưu rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự, kiến nghị, không để những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật... được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử hoặc phục vụ cuộc bầu cử.

Huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ phù hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT. Phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; tích cực kiểm danh kiểm diện, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, nhất là đối tượng tù tha, đối tượng có nguy cơ phạm tội, tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền giải quyết sớm những mâu thuẫn trong nhân dân, triệt tiêu những điều kiện và nguy cơ xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phối với với BCH Quân sự xã tổ chức 20 buổi tuần tra kiểm soát ban đêm bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn xã, bố trí quân số trực 100% quân số từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 23/5/2021; tuần tra kiểm soát lưu động bằng xe máy trên dọc tuyến đường 334B và các đường thôn, xóm, phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Tin tưởng với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng Công an xã Đài Xuyên sẽ góp phần cùng toàn huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn Trung - Công an xã Đài Xuyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 682
Đã truy cập: 2649801