Vân Đồn – Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

17/06/2021 17:26

Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới đã được huyện Vân Đồn xác định là nhiệm vụ quan trọng, là khâu then chốt.

Cán bộ, giáo viên Trường PTCS Vạn Yên, huyện Vân Đồn quan sát tiết dạy mẫu thông qua hệ thống trực tuyến.

Hiện nay, toàn ngành giáo dục của huyện Vân Đồn có 894 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó có 94 cán bộ quản lý, 714 giáo viên ở 4 cấp học và 87 nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiện nay cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày được nâng cao đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành giáo dục và huyện đã tạo điều kiện và cử nhiều giáo viên đi học đạt chuẩn, trên chuẩn về chuyên môn. Toàn huyện hiện có 84,4% giáo viên có trình độ đại học và trên đại học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở các cấp học đang từng bước được nâng lên, riêng giáo viên THPT đạt chuẩn 100%. Đội ngũ giáo viên đã từng bước được sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý đảm bảo chỉ tiêu biên chế theo quy định. Việc nhận xét, đánh giá xếp loại viên chức hàng năm ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo phản ánh đúng năng lực giáo viên. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng tốt hơn trong công tác giảng dạy trong giai đoạn mới.

Hàng năm, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên có thánh tích xuất sắc trong công tác giáo dục được các cấp khen thưởng

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) là một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo là nội dung được đặc biệt chú trọng. Bám sát nội dung, yêu cầu của nghị quyết, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ngành GD&ĐT huyện Vân Đồn đã gặt hái được nhiều thành quả trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo. Đơn cử như tình trạng thực hiện một số chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục như chế độ phụ cấp, kiêm nhiệm cho đội ngũ nhân viên kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm chưa được giải quyết dứt điểm. Một số cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục và yêu cầu xã hội, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin ở một số điểm trường lẻ chưa phát huy được hiệu quả, tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn còn cao, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, cơ cấu chưa hợp lý, còn thừa thiếu cục bộ theo môn, đặc biệt là giáo viên cấp THCS...

Từ những hạn chế, bất cập trên đòi hỏi huyện Vân Đồn và ngành giáo dục huyện phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản trong giáo dục huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; Bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng theo chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy. Trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, cần mạnh dạn chọn cán bộ trẻ, có năng lực bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị trường học thay thế cán bộ lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Huyện cũng sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội, coi trọng quản lý chất lượng. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn đạt chuẩn trong đội ngũ giáo viên; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1537
Đã truy cập: 2612148