Vân Đồn: Tích cực bảo vệ tài nguyên, môi trường nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai

29/06/2021 09:07

Xác định bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tại là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong những năm qua, UBND huyện đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể trong lĩnh vực tài nguyên, đất đai, môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện.

Hàng năm UBND huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tổ chức ra quân thu dọn rác thải ở khu vực Cảng Cái Rồng và các điểm công cộng khác

Từ năm 2016 - 2020, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tổ chức bộ máy, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Năng lực phòng chống thiên tai của huyện đã được nâng lên một bước. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đã được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kết quả bước đầu đã hạn chế được mức độ gia tăng ô nhiễm.

Điển hình như: từ cuối năm 2016 đến nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện đề án “nâng cao công tác quản lý đô thị trên địa bàn khu đô thị Cái Rồng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn (2017 - 2020). Huyện cũng đã tích cực trong việc nâng cao khả năng thích ứng của cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi như: Đầu tư xây mới và gia cố các hệ thống kè, đê đập; Cải tạo nạo vét các tuyến mương, suối và đầu tư nâng cấp các tuyến đường, hệ thống thoát nước đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hệ thống kênh mương được các xã, thị trấn quan tâm đầu tư xây mới và sửa chữa đáp ứng yêu cầu lưu thông dòng nước trong mùa mưa bão

Bên cạnh đó, huyện Vân Đồn còn tổ chức chương trình phát động phong trào chống rác thải nhựa và ra quân dọn vệ sinh môi trường thu hút 600 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh, công nhân và nhân dân trên địa bàn tham gia. Thông qua chương trình đã vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn bằng các hoạt động cụ thể như: tham gia chiến dịch “làm sạch biển”, thu gom, phân loại tại nguồn. Qua đó đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa không phân hủy. Khuyến khích sử dụng các sản phẩn tái chế trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng và các hình hức sử dụng sản phẩm thay thế túi nilon, nhựa khó phân hủy. Duy trì và nhân tộng các mô hình của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả, phù hợp như: gia đình 5 không 3 sạch, các tổ chức hội tự quản vệ sinh môi trường, dùng làn đi chợ, đoạn đường do chi hội quản lý.

Trong công tác quản lý chất thải rắn, đến nay 12/12 xã, thị trấn đã có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày. Trên địa bàn huyện hiện có 2 khu xử lý rác thải đang hoạt động là bãi chôn lấp Cầu Cao thôn Đài Làng, xã Vạn Yên và khu xử lý rác thải thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn.

Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc

Trong chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hàng năm huyện đã thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng nhằm đánh giá các biến động về diện tích đất ừng và các loại rừng và đất lâm nghiệp. Nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động khai thác mang tiếng hủy giệt và các hoạt động làm tổn hại đến sinh vật biển. Kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động khai thác, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Trong đó, phải kể đến hiệu quả bước đầu của Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được tỉnh phê duyệt năm 2018. Quy hoạch đã xác định rõ phạm vi, ranh giới làm cơ sở để quản lý, bảo tổn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn nguyên vẹn đa dạng các loài động, thực vật rừng, biển và các hệ sinh thái. Xây dựng vườn ươm trên xã Minh Châu và xây dựng vườn thực vật tại khu vực phục hồi sinh thái trên đảo Trà Ngọ lớn.

Cán  bộ VQG Bái Tử Long khảo sát, đánh giá các loài cây, thủy sản tại vụng phía trong hang Cái Đé

Những kết quả trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai mà huyện Vân Đồn đạt được những năm vừa qua đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những tác động tích cực, nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt của nhân dân và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH của huyện đã đề ra.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Đã truy cập: 2656232