UBND huyện chỉ đạo tăng cường quản lý bảo vệ rừng khi thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

17/08/2021 14:47

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và thông báo  của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý đất, mặt biển, tài nguyên rừng ngập mặn liền kề dự án đường cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên và Dự án đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị phòng bàn chuyên môn, UBND các xã thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Theo đó yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có phương án bảo vệ rừng tự nhiên ngập mặn ngoài ranh giới dự án, cùng với đó chỉ đạo các đơn vị thi công và tư vấn giám sát thực hiện các biện pháp  khơi thông dòng chảy đảm bảo lưu lượng nước ra vào, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây rừng tự nhiên ngập mặn. Tiếp tục rà soát các vị trí, diện tích rừng tự nhiên ngập mặn ngoài ranh giới dự án bị ảnh hưởng do quá trình thi công để thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo cho khả năng sinh trưởng và phát triển của cây rừng ngập mặn. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 13 ngày 12/01/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; Thông báo kết luận số 998 – TB /TU ngày 8/8/2018 của thường trực Tỉnh uỷ về công tác quản lý bãi triều và rừng ngập mặn; văn bản số 7132 ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với các phòng ban chuyên môn, UBND huyện yêu cầu Phòng NN và PTNT tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các công trình có ảnh hưởng đến rừng, rừng tự nhiên đề xuất UBND huyện chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng TN và MT phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công các dự án.

Đối với Hạt kiểm lâm huyện tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các diện tích rừng tự nhiên nằm trong và liền kề các dự án có nguy cơ bị xâm hại cao. Đồng thời chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp cùng các ban, ngành của xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên nằm trong và liền kề các dự án đang và trong quá trình triển khai thực hiện, không để diện tích rừng tự nhiên nằm trong quy hoạch các dự án bị chặt, phá, đốt khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi. Phát hiện, báo cáo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, Đài Xuyên, Bình Dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác quản lý bãi triều, rừng ngập mặn. Tăng cường tuyên truyền đối với chủ dự án, các chủ rừng, người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo diện tích rừng trong và ngoài khu vực dự án được quản lý bảo vệ tốt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng; kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng ngoài ranh giới dự án. Địa phương nào nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý thì người đứng đầu địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 2656000