Huyện Vân Đồn tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo

17/08/2021 14:51

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh,  UBND huyện vừa ban hành kế hoạch hành động tiếp tục  cải thiện, nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)  năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện hướng dẫn thủ tục cho  công dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt 89,65(xếp loại tốt), đứng thứ 9/13 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tăng 2,15 điểm so với năm 2019 (tăng 2 bậc so với năm 2019). Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, UBND huyện đã đưa ra mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể để duy trì, nâng cao chỉ số PAX INDEX. Trong  đó, mục tiêu cần phấn đấu là: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính để cải thiện số điểm và vị trí xếp hạng của huyện về công tác cải cách hành chính. Các lĩnh vực đánh giá, tiêu chí, thần phần của chỉ số PAX INDEX tiếp tục đạt và vượt điểm so với kết quả đã đạt được trong năm 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các văn bản, chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền về cải cách hành chính một cách thực chất, chất lượng và hiệu quả, tránh chung chung, hình thức.

Đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp luôn chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Về các chỉ tiêu cụ thể, UBND Huyện phấn đấu duy trì 5 lĩnh vực đạt 100% tổng số điểm gồm: Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Có 3 lĩnh vực gồm: Tài chính công phấn đấu đạt 4/5,5 điểm; hiện đại hóa nền hành chính phấn đấu tăng 8,59 điểm so với năm 2020, tăng 2 bậc và đứng thứ 7/13 huyện, thị xã, thành phố; lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đất đạt 7,25/8,75 điểm.

Về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì các nội dung cải cách hành chính cần tập trung thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ quan trọng như: chủ động đề ra kế hoạch, biện pháo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính hàng năm. Trong công tác cải cách thể chế cần tăng cường công tác thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả thi hàng pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý, xử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức cấp xã. Thường xuyên quán triệt nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh thái độ làm việc nhất là những bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng đạo đức công vụ, tạo sự hài lòng về phục vụ của công chức đối với tổ chức, công dân. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời ban hành, triển khai các biện pháo cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực cải cách.

Trong kế hoạch hành động, UBND huyện cũng nhấn mạnh  việc cần chủ động đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công  theo 5 bước; Sử dụng con dấu thứ 2 tại Trung tâm. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phải gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 931
Đã truy cập: 3163331