Vân Đồn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,85% trong năm 2021

26/08/2021 16:36

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo bền vững năm 2021, UBND huyện Vân Đồn đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 0,85% và đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo.

Huyện Vân Đồn sẽ huy động các nguồn lực, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất

Để đạt được mục tiêu này, huyện Vân Đồn sẽ tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Giúp người nghèo có điều kiện tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, vệ sinh môi trường và thông tin. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động thông qua các dự án cho vay vốn từ các nguồn quỹ. Đồng thời, đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án và chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo để tập trung huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, yếu kém. UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 2657978