Vân Đồn – Tăng cường công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thuỷ sản cho các tàu cá

08/09/2021 22:11

Trong những năm qua, xác định kinh tế thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, UBND huyện Vân Đồn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về việc Quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất và Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ, vùng lộng và vùng khơi của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Huyện Vân Đồn thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng tàu cá để theo dõi, quản lý

Theo đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, cụ thể: Ngày 30/8/2019 UBND huyện đã ban hành văn bản số 1606/UBND-NN về việc thực hiện quy định về quản lý kẻ vẽ biển số, đánh dấu tàu cá và văn bản số 1896/UBND-NN ngày 10/1/2019 về việc triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá theo phân cấp. Trên cơ sở đó, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức rà soát, đối chiếu tăng, giảm số lượng tàu cá để cập nhật theo dõi, thông tin kịp thời khi có mưa, bão, đảm bảo cho người và phương tiện được an toàn. Công tác cấp đổi, cấp mới giấy phép khai thác thuỷ sản được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của huyện, 100%  hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định đều được cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện giải quyết đúng hạn. Huyện Vân Đồn cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ theo dõi tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đến dưới 12m và trên 12m, nhất là các tàu cá có chiều dài trên 15m về việc lắp đặt giám sát hành trình, đến 30/8/2021 toàn huyện có 39 tàu cá có chiều dài trên 15m đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tuy nhiên, do quá trình phát triển kinh tế biển trên địa bàn huyện đã có từ lâu, nhu cầu phát triển đóng mới, cải hoán, nâng cấp đã tạo ra các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá nhỏ lẻ nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định những vẫn hoạt động trong một thời gian dài; cùng với đó, những tàu cá không có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để đăng ký, đăng kiểm theo quy định của Luật thuỷ sản, do vậy số lượng tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đến dưới 12m đến nay chưa đăng ký, đăng kiểm được còn 458 chiếc. Loại tàu này đã có từ rất lâu theo kiểu cha truyền con nối, nhiều chủ tàu học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế, phương pháp và ngư trường đánh bắt theo kinh nghiệm là chủ yếu, ngư lưới cụ ít được đổi mới dẫn đến thu nhập không ổn định, những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến nhận thức không đầy đủ những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tàu cá tồn đọng hiện nay. 

Thời gian tới, huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến việc quản lý, đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thuỷ sản cho các tàu cá; đồng thời, đôn đốc các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Cùng với đó, tăng cường các hình thức tuyên truyền phù hợp để ngư dân biết và nghiêm chỉnh thực hiện về Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cũng như các quy định của tỉnh về phân cấp quản lý, đăng ký đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác thuỷ sản cho các tàu cá. Huyện cũng sẽ đề xuất với tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá loại I tại huyện Vân Đồn sớm đi vào hoạt động và có văn bản hướng dẫn, thống nhất với địa phương đánh số tàu cá, tàu dịch vụ có chiều dài từ 6m trở lên đến dưới 12m để công tác quản lý đối với tàu không đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 2667892