Mô hình dòng họ tự quản góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Dân

23/09/2021 14:51

Trong những năm qua, mô hình “Dòng họ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tự quản về ANTT” của dòng họ Long đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

         

Ông Long Văn Năm - Trưởng dòng họ (ngồi giữa)gặp gỡ thành viên trong dòng họ để động viên tuyên truyền duy trì có hiệu quả mô hình dòng họ tự quản về ANTT

Được thành lập từ năm 2016 mô hình “Dòng họ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tự quản về ANTT” ở Bình Dân hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Với 16 hộ, gồm 67 nhân khẩu, chiếm 97% là người dân tộc Sắn Dìu; những năm qua “Dòng họ Long” ở xã Bình Dân, huyện Vân Đồn đã luôn phát huy và tạo ra được nhiều phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn dòng họ; đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; trong phong trào thi đua học tập, công tác, giữ gìn tinh thần đoàn kết trong các gia đình và thôn, xóm. Hạn chế được những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến ANTT; cùng đó, xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong hiếu, hỷ; phát huy giá trị truyền thống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của dòng họ.

Ông Long Văn Năm -Trưởng dòng họ Long cho biếtHàng năm dòng họ Long chúng tôi đã tuyên truyền vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Cụ thể là hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ khi thực hiện mô hình đến nay. Trong họ không có con em nào vi phạm pháp luật và đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.           

Không chỉ thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong phòng chống tội phạm, công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến khích động viên con, cháu trong họ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội và chung tay phát triển kinh tế các hộ gia đình trong dòng họ cũng luôn được các thành viên trong dòng họ đặc biệt quan tâm....Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ gia đình trong dòng họ 100% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa; dòng họ không có hộ nghèo.

Ông Ngô Tiến Hưng- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dân cho biết: "Trong thời gian tới, để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, Chính quyền địa phương sẽ có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa BCN dòng họ cũng cần có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa để thể hiện vai trò của mình đối với các thành viên cũng như góp phần thiết thực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Mô hình dòng họ tự quản ANTT tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn đã tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Thông qua phong trào đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Đội cảnh sát QLHC- Công an huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1317
Đã truy cập: 2665484