Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021

10/11/2021 19:23

Sáng ngày 10/11, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021 cho 99 đảng viên mới thuộc 17/32 chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Tô Văn Hải - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh lớp khai giảng. 

Trong 08 ngày (từ ngày 10 - 18/11/2021) các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; Dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Xây dựng văn hoá, con người Việt Nam; Bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác Xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Tô Văn Hải - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại buổi lễ khai giảng. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Tô Văn Hải - Phó Bb thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: lớp bồi dưỡng  có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Từ đó giúp Đảng viên mới xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức. Do đó, đồng chí đề nghị BTC lớp học thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra, tích cực truyền đạt đầy đủ những kiến thức của chương trình học tập, các học viên sẽ nghiêm túc nghiên cứu, học tập các nội dung được truyền đạt để trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và trong công tác.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá để đánh giá kết quả chất lượng quá trình học tập, làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2083
Đã truy cập: 4662469