Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

10/11/2021 19:27

Sáng ngày 10/11, UBND huyện  đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tiến sĩ Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn. 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy ; Các thành viên Ban Tiếp công dân huyện, lãnh đạo, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung  tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng, công chức địa chính xây dựng phụ trách lĩnh vực đất đai.

Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Trương Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng luôn được huyện Vân Đồn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan điểm của huyện là giải quyết đúng quy định nhưng cũng vận dụng thực tiễn khách quan để giải quyết mâu thuẫn, tháo gỡ vướng mắc. Huyện cũng xác định phải thường xuyên sát dân, khách quan, kiên trì, giải quyết đến cùng vụ việc; gắn thực hiện chính sách với kiên trì vận động công dân, nhưng cũng kiên quyết không thỏa hiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ này, song song với đó là giám sát định kỳ, sơ kết thường xuyên để rút kinh nghiệm, do vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước.

 Về phòng chống tham nhũng, huyện luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm bắt bổ sung thêm những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, dành thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng để từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề nảy sinh, bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ trực tiếp giới thiệu về Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống Tham nhũng năm 2018,  Luật Khiếu nại năm 2011; những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại; Thông tư số 05/2021 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ  quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Quy trình xử lý các loại đơn; cách thức quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Từ đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính tiên tiến, văn minh, hiện đại và phục vụ tốt hơn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1372
Đã truy cập: 2884483