Huyện Vân Đồn tiếp tục phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển giai đoạn 2022 – 2025

06/03/2022 15:12

Thực hiện chỉ thị số 37/ CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 43 của UBND tỉnh về thúc đẩy phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, huyện Vân Đồn đã xây dựng kế hoạch triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể tới các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn, công an huyện và cảng vụ đường thuỷ nội địa, trạm biên phòng Cái Rồng, Đồn biên phòng Ngọc Vừng, Quan Lạn với các mục tiêu thực hiện của giai đoạn này là:

Huyện Vân Đồn tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025

Phấn đấu tăng số lượng phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đảm bảo số liệu dự báo sản lượng vận tải và khối lượng luân chuyển khách, hàng hoá tăng trưởng hàng năm trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách và hàng hoá tại các cảng, bến hiện có. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực khai thác của hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối với các tuyến luồng, mở rộng nâng cấp, cải tạo một số cảng, bến, bãi vật liệu, bến hàng hoá... Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển đáp ứng công tác quản lý thực hiện thủ tục, rời cảng, bến thuỷ nội địa, điều hành khai thác vận tải, quản lý vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics.

Trên cơ sở các mục tiêu thực hiện huyện cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Triển khai thực hiện tốt các giải pháp và nhiệm vụ được chỉ ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 219-KH/HU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn, Kế hoạch số 43/KH - UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về thúc đẩy phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện Vân Đồn phấn đấu tăng số lượng phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đảm bảo số liệu dự báo sản lượng vận tải và khối lượng luân chuyển khách, hàng hoá tăng trưởng hàng năm trên địa bàn huyện

Tiếp tục tập trung triển khai Chỉ thị số 111/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid- 19 đối với lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

Thúc đẩy mạnh cải cách đơn giản thủ tục hành chính đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa; có biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phối hợp với sở KHĐT Sở GTVT thực hiện tốt công tác lập và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Quản lý, phối hợp quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; khuyến khích, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt ưu tiên các dự án giao thông kết nối với các cảng, bến thủy nội địa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, ưu tiên tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh logistic trên địa bàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể liên quan đến vận tải thủy nội địa, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp...

Việc tổ chức thực hiện thúc đẩy phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025 sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong công tác phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tầm quan trọng của vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, liên tục và đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển vận tải thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ nội địa; Phát huy thế mạnh vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong thời gian tới. Cùng với đó, xây dựng hệ thống vận tải đường thuỷ nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thuỷ theo hướng hiện đại, đồng bộ. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, phương tiện vận tải thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính để góp phần thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/1 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biên và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 872
Đã truy cập: 5387898