Huyện Vân Đồn nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

15/03/2022 17:47

Xác định rõ thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thời gian qua, huyện Vân Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Quan Lạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Có thể nói, trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Trong quý I, Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận và xử lý tổng số 4.334 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 3.728 hồ sơ ( 944 hờ sơ giải quyết trước hạn, 2781 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 03 hồ sơ quá hạn ); số hồ sơ chưa giải quyết là 603 ( trong đó, 590 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 13 hồ sơ quá hạn chưa giải quyết); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%. Ngoài ra, Vân Đồn còn  không ngừng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có áp dụng chữ ký số được công khai đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn. Khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhận kết quả có chữ ký số qua hệ thống Internet trung tâm gửi kết quả qua mail cho tổ chức cá nhân; niêm yết thông tin hướng dẫn cá nhân, tổ chức có thể tra cứu kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn tại địa chỉ http://quangninh.gov.vn/vandon chuyên mục “ Kết quả giải quyết TTHC”.

Cùng với đó, Vân Đồn luôn không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức được cử làm việc tại Trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã có đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức chính trị, phù hợp với vị trí được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cử hợp đồng ra trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng dịch covid – 19 hiện nay, bộ phận “ Một cửa” và “ Một cửa liên thông” vẫn thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc; thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn người đến liên hệ công việc phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo tinh thần đảm bảo sức khỏe. Đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ. Tổ chức thường xuyên công tác rà soát, đánh giá các danh mục thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng thời xem xét quy trình, thủ tục để cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết cho tổ chức, công dân. Nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức, người dân trong quá trình giải quyết TTHC như hướng dẫn ban đầu; hỗ trợ kê khai, chuẩn bị hồ sơ TTHC; tiếp nhận thông tin thông báo tình trạng xử lý hồ sơ; thanh toán phí, lệ phí điện tử.

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qủa thật, xác định “ cải cách hành chính” nhằm góp phần giúp Vân Đồn sẽ ngày càng phát triển hơn, đúng mục tiêu: Dân giàu – nước mạnh – công bằng – văn minh.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 182
Đã truy cập: 5239258