Vân Đồn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn

18/03/2022 15:08

Để giải quyết nhu cầu về việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và đúng theo các chỉ đạo của UBND tỉnh sau một thời gian tạm ngừng công tác này; đồng thời để tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng đô thị, phát triển nhà ở, ngày 17/3, UBND huyện Vân Đồn đã có ý kiến chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các địa phương về việc “tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn” như sau:

Tái định cư - Khu đô thị mới tại xã Đoàn Kết

Kể từ ngày 17/3/2022, Trung tâm hành chính công huyện thực hiện việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thủ tục tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Cụ thể: Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất ở nông thôn, đất ở đô thị đảm bảo điều kiện thửa đất sau khi tách ra có đất ở tại các khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là đất ở hiện trạng; đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các chủ đạo có liên quan của UBND tỉnh. Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ tách thửa đất thuộc nhóm đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp. Thực hiên theo Quyết định số 39 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Trình tự, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy trình ISO hiện đang áp dụng tại Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn.

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các phòng ban liên qua và UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy trình, thẩm định, trình duyệt hồ sơ theo các quy định của pháp luật và các quy định của UBND tỉnh. Rà soát, công bố các khu vực đủ điều kiện thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa trên địa bàn huyện. Hướng dẫn cho người dân trong việc kê khai đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất theo quy định pháp luật.

UBND huyện cũng chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương tham mưu cho UBND huyện ban hành quy chế, quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan tại các khu vực đô thị, khu vực nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt để làm căn cứ cho UBND huyện giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian tới.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 513
Đã truy cập: 4659052