Kế hoạch sử dụng đất của huyện Vân Đồn năm 2022

22/03/2022 15:51

Ngày 28/2/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 539/QĐ – UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Vân Đồn năm 2022. Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm theo kế hoạch đều giảm so với năm 2021. Cụ thể như: Diện tích đất nông nghiệp theo kế hoạch năm 2022 là trên 40.500 ha, giảm trên 890ha. Đất phi nông nghiệp sẽ có diện tích sử dụng là trên 9.200ha, giảm trên 1.350ha. Đất chưa sử dụng theo kế hoạch sẽ có diện tích là gần 8.900ha, giảm gần1.030ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

Khu đô thị thống nhất huyện Vân Đồn

Về kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất: năm 2022 toàn huyện sẽ chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp là trên 1.900ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là trên 630ha. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là gần 50ha.

Trong năm, huyện cũng có kế hoạch thu hồi trên 1.800 ha đất nông nghiệp và trên 380ha đất phi nông nghiệp để triển khai các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, Vân Đồn cũng sẽ đưa  trên 10ha diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng ở mục đích đất nông nghiệp và đưa trên 616ha đất chưa sử dụng vào sử dụng ở mục đích phi nông nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện kiểm tra công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện

Đối với các khu vực chuyển mục đích sang đất ở, hộ gia đình cá nhân chỉ được thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện; phù hợp với quy hoạch  chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và các chỉ đạo có liên quan của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 74
Đã truy cập: 4660460