Huyện Vân Đồn tích cực chuẩn bị cho đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn

31/03/2022 15:54

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu cử Trưởng thôn, khu phố là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Vân Đồn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 18/02/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025”, Kế hoạch số 87 ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh về việc “triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Huyện ủy –HĐND - UBND huyện đã tập trung chỉ đạo: cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu, nội dung đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn bảo đảm đúng quy trình, quy định, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, Vân Đồn đã khẩn trương thực hiện rà soát đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hiện có để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi. Đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia nhiệm vụ ở thôn, bản, khu phố, kết hợp với phân công của tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin, phấn khởi của Nhân dân. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình "Dân tin - Đảng cử" ở thôn, khu phố thời gian qua các Chi ủy, Chi bộ cơ sở trên địa bàn thống nhất thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm độ tuổi theo quy định ứng cử để Nhân dân bầu làm trưởng thôn trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ. Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bầu cử chi ủy và các chức danh phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chi ủy báo cáo Đảng ủy cơ sở về phương án nhân sự trước khi tổ chức thực hiện việc bầu cử. Phấn đấu giữ vững 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện xác định: cần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các thôn nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa và tác dụng của chủ trương này. Có nhận thức đúng, cấp ủy chi bộ và đảng viên mới xóa bỏ được tư tưởng “chia nhau việc để làm” mà không thấy tác dụng của việc nhất thể hóa, nhất là làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng và tổ chức thực hiện của Nhà nước được đồng bộ, rút ngắn thời gian từ khâu quán triệt đường lối, chủ trương đến việc cụ thể hóa các nhiệm vụ. Mặt khác, đảng viên được phân công đảm nhận cả chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng thôn càng thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách xã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình, chỉ đạo Đảng bộ các xã làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại các cuộc sinh hoạt Chi bộ gần đây, đặc biệt là từ năm 2022 trở lại đây, nội dung tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 luôn được đưa ra quán triệt, thảo luận trong Chi bộ, đặc biệt là tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Vân Đồn đã thống nhất toàn huyện sẽ thực hiện bầu trưởng thôn vào ngày Chủ nhật 05/6/2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước. Sau khi hoàn thành việc bầu cử Trưởng thôn, huyện sẽ tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong tháng 7/2022.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3946
Đã truy cập: 4459718