Kết quả tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Vân Đồn từ ngày 1/1 – 12/4/2022

15/04/2022 18:33

Thực hiện kế hoạch số 385 ngày 18/1/2022 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó có chỉ đạo chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4;tỷ lệ hồ sơ nộp qua mạng và giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế và hỗ trợ doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%.

Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (Ảnh tư liệu)

Qua kết quả tổng hợp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 12/4/2022 đã có 11 phòng ban chuyên môn thuộc huyện có thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện cụ thể: Phòng GD và ĐT đạt 100%; Phòng NN và PTNT đạt 100%; Văn phòng HĐND và UBND ( lĩnh vực xử lý đơn thư) đạt 98%; Phòng Tài chính Kế hoạch đạt 88%; Phòng TN và MT đạt 85%; Phòng Tư pháp đạt 20%. Đối với Phòng KT- HT, phòng Lao động TB – XH; phòng Y tế có hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công nhưng chưa thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4. Còn các phòng chuyên môn khác chưa phát sinh hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.

Đông đảo người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa ở xã Hạ Long (Ảnh tư liệu)

Đối với cấp xã, thị trấn đã có 3 đơn vị đạt kết quả trên 50% thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyên mức độ 3,4 cụ thể UBND xã Đoàn Kết đạt 56%; UBND xã Bản Sen đạt 55%; UBND xã Minh Châu đạt 54%; các xã đạt dưới 50% là UBND xã Quan Lạn đạt 45%; UBND xã Ngọc Vừng đạt 36%; UBND xã Đông Xá đạt 31%; UBND xã Đài Xuyên đạt 19%; UBND xã Hạ Long đạt 17%; UBND TTCR đạt 17%; UBND xã Vạn Yên đạt 10% và UBND xã Thắng Lợi 5%.  

Cán bộ tại bộ phận một cửa ở  xã Đông Xá hướng dẫn giải quyết TTHC cho người dân

(Ảnh tư liệu)

Để đảm bảo chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của huyện đề ra, trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyện môn, các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về việc cung cấp, sử dựng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Cổng dịch vụ công Quốc gia, đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, địa phương nào mà không hoàn thành chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4 đã đề ra thì cán bộ, công chức, viên chức và tập thể đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1943
Đã truy cập: 4662329