Hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/ 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

22/04/2022 14:25

Ngày 22/4, Huyện ủy Vân Đồn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/ 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự, về phía tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Về phía huyện Vân Đồn có đồng chí Trương Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tô Văn Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đức Hưởng - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng đảng; lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Hội nghị cũng được trực tuyến tới điểm cầu 12 xã, thị trấn trên địa ban huyện.

Lãnh đạo sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở thông tin và truyền thông tỉnh quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hội nghị được trực tuyến tới các điểm cầu các xã, thị trấn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIII của đảng đã xác định chuyển đổi số là một nội dung  trong 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành, Chính Phủ, Thủ tướng chính phủ cũng đã Ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 30 và Huyện ủy Vân Đồn đã ban hành chương trình hành động số 20 – CTr/HU ngày 10/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy.

Trong đó, vấn đề cơ bản, quan trọng trong chuyển đổi số được xác định chính là xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu các cấp, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân bởi vì “ Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ”.

Đồng chí Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương, tích cực, chủ động tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện nghị quyết, qua đó nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Tập trung xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1749
Đã truy cập: 5100486