Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân

14/06/2022 20:31

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025”, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện với các mục tiêu và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 trên địa bàn huyện Vân Đồn
tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức, cá nhân kinh doanh… lên trên 800 điểm. Huyện cũng phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt: Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20%/năm;  Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng  phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt từ 35%-50%...

Đối với dịch vụ công, mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ thu ngân sách nhà nước, đến năm 2025 sẽ có 99% số thu ngân sách nhà nước (thuế, phí và lệ phí...) bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể... kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, dự án đầu tư được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo phương thức điện tử; 30% giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện các thủ tục hành chính do cơ quan công an thực hiện (nộp phạt vi phạm hành chính, các loại phí và lệ phí làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông...).

Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 95% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình... thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt; 90% số tiền điện được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 90% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình... thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt; 85% doanh số được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với dịch vụ thanh toán học phí: 100% cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt; 100% số tiền học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị, 50% số tiền học phí của cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, Trung tâm y tế cấp huyện chấp nhận thanh toán viện phí, dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, 50% số tiền viện phí tại các Trung tâm y tế huyện được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với dịch vụ hành chính công: 100% số tiền phí dịch vụ hành chính công cấp huyện được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: 65% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị; 30% số người hường lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn nông thôn được chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các lĩnh vực khác, huyện cũng đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, 100% sản phẩm OCOP tham gia các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử chấp nhận thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được phân cấp quản lý từ cấp huyện trở lên trên địa bàn chấp nhận thanh toán giá dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể... kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn chấp nhận thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Để triển khai, thực hiện các mục tiêu đã đề ra, UBND huyện cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụteher. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả các hoạt động có thanh toán, chi trả tiền. Đặc biệt, hướng tới nhóm đối tượng mục tiêu như người dân vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hải đảo, người yếu thế trong xã hội, người chưa có tài khoản ngân hàng, học sinh, sinh viên, người tiêu dùng ít có cơ hội tiếp xúc công nghệ; doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể…Cùng với đó, tiếp tục triển khai công tác truyền thông, giáo dục về các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đối với người sử dụng dịch vụ; phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Huyện cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thanh toán. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, triển khai các chính sách mới về thanh toán và các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện lồng ghép các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong các Chương trình, Kế hoạch, đặc biệt là Chương trình chuyển đổi số toàn diện để gắn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.  Bên cạnh đó, nâng cấp phát triển hạ tầng và dịch vụ thanh toán hiện đại; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 như: Hoàn thành xây dựng hạ tầng viễn thông phủ lõm sóng di động và triển khai hạ tầng internet cáp quang băng rộng cố định tại các điểm khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp triển khai hoạt động đại lý ngân hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các giải pháp phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng dịch vụ và các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với hành vi tiêu dùng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa... Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp cung ứng (miễn phí hoặc có điều kiện) thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng...) cho các đối tượng là người nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... tạo điều kiện để người dân có tài khoản thuê bao di động được tiếp cận dịch vụ internet và dịch vụ Mobile - Money.

Huyện cũng tập trung đẩy mạnh thanh toán điện tử với dịch vụ hành chính công trong công tác hoàn thiện kết nối hạ tầng thanh toán điện tử của các trung gian thanh toán với hạ tầng của các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc để phục vụ yêu cầu thu ngân sách nhà nước, tăng cường triển khai chi ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4223
Đã truy cập: 4664609