Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022

21/06/2022 19:14

Sáng 21/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022.  Dự lễ bế giảng có đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của huyện.

Quang cảnh lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2022 được tổ chức từ ngày 13/6 đến 21/6 với 59 học viên. Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ chủ nghĩa; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lễ bế giảng

Trong quá trình học tập, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lớp học. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học; Trong đó, 64,4% học viên xếp loại giỏi, số còn lại đạt loại khá.

Đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học cho các học viên

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các học viên. Đồng chí nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là để nâng cao nhận thức lý luận chính trị, giác ngộ cách mạng cho các đảng viên mới, là cơ sở để các chi, đảng bộ cơ sở xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh để cống hiến và phục vụ nhân dân. Đồng chí mong rằng: các học viên sẽ tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu tốt những kiến thức đã được học tập. Trên cơ sở những kiến thức đó, đồng chí đề nghị các học viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động ở đơn vị công tác, nơi cư trú; nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 94
Đã truy cập: 3252191