UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Vân Đồn

14/09/2022 14:42

Sáng ngày 13/9, UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện luỹ kế đến ngày 12/9/2022 đạt 812.691 triệu đồng, đạt 81% dự toán tỉnh giao, 80% dự toán huyện giao năm 2022. Các khoản thu đạt tiến độ và vượt dự toán tỉnh, huyện giao như: Thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu khác ngân sách; thu tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu phí, lệ phí. Bên cạnh đó, một số khoản thu đạt kết qảu thấp, không đảm bảo tiến độ dự toán như: Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp thực hiện luỹ kế là 1.366.792 triệu đồng. Bao gồm: Số thu từ kinh tế địa phương ngân sách huyện, xã được điều tiết thực hiện là 583.422 triệu đồng, đạt 88% dự toán tỉnh, đạt 86% dự toán huyện giao; Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang 624.096 triệu đồng; thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh 155.865 triệu đồng; thu ngân sách cấp dưới nộp lên 3.418 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện luỹ kế là 52.259 triệu đồng, đạt 72,5% dự toán; thu cân đối ngân sách xã hưởng theo phân cấp ước thực hiện 8 tháng đầu năm là 13.703 triệu đồng, đạt 91% dự toán. Thu cân đối ngân sách xã hưởng theo phân cấp ước thực hiện 8 tháng đầu năm là 13.703 triệu đồng, đạt 91% dự toán. Trong đó, có 6/12 xã đã hoàn thành dự toán thu năm 2022; 5/12 xã có số thu đạt trên 50% dự toán; 1/12 xã có số thu dưới 50% dự toán.

Thực hiện chi ngân sách ( không bao gồm số chi trợ cấp từ ngân sách huyện cho ngân sách xã; số dư tạm ứng xây dựng cơ bản năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 ) là 556.857 triệu đồng, đạt 80% dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 315.855/532.515 triệu đồng, đạt 59% dự toán huyện giao. Tiến độ giải ngân các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; các dự án khởi công mới đang triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn. Chi thường xuyên là 235.359 triệu đồng, đạt 63% dự toán giao; các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng, tiến độ chi thường xuyên phù hợp với tiến độ thu ngân sách (do địa phương tự đảm bảo cân đối ngân sách từ năm 2022). Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về việc điều chuyển các trạm y tế xã về trực thuộc ngân sách tỉnh, UBND huyện đã Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; thực hiện nghiêm túc việc tiết giảm 10% chi thường xuyên năm 2022 của các đơn vị sử dụng ngân sách để bổ sung nguồn đảm bảo cải cách tiền lương. Dự phòng ngân sách bố trí kịp thời cho các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bệnh dịch trên gia súc, gia cầm và các nhiệm vụ phát sinh trong năm.

Cuộc họp được trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn

Tuy nhiên, do là năm đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ ngân sách và số thu thuộc nhiệm vụ thu của Cục thuế tỉnh tiến độ thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến số thu cân đối ngân sách của huyện, gây khó khăn trong công tác điều hành ngân sách năm nay của địa phương. Bên cạnh đó, phần lớn các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và công khai tài chính theo quy định của Luật NSNN. Công tác xây dựng, phân bổ dự toán và thực hiện giải ngân một số nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của một số phòng, ban và các xã ( Chương trình xây dựng NTM…) tiến độ triển khai chậm.

Tại cuộc họp, trên cơ sở các kết quả đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong thu, chi ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, lãnh đạo các phòng, ban, các địa phương đã tập trung thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ cũng như giải pháp để tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nay đến cuối năm 2022.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn. Tập trung rà soát nguồn thu ngân sách nhà nước, đặc biệt số thu của Cục quản lý đảm bảo mục tiêu thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022. Tập trung điều hành chi ngân sách hiệu quả. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022, đặc biệt là các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới. Các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí của huyện năm 2022. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành nguồn ngân sách và tài sản công được giao. Thực hiện xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2022 đảm bảo về thời gian, tiến độ và chất lượng.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1332
Đã truy cập: 4949903