Kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện Vân Đồn.

16/09/2022 16:31

Vân Đồn là huyện miền núi và hải đảo nằm phía Đông Nam của tỉnh Quảng Ninh, với tổng diện tích đất tự nhiên là 58.183 ha, gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hơn 20 đảo có người ở, phần vùng biển rộng 1.620km2, hợp thành bởi hai quần đảo Cái Bầu và Vân Hải, có 12 đơn vị hành chính (11 xã và 01 thị trấn). Dân số toàn huyện có 48.662 người, với 14 dân tộc (dân tộc thiểu số có 7.038 người chiếm 14,46% dân số trên tổng số dân của huyện).

Đồng chí Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Huyện Vân Đồn.

Trong 20 năm qua, thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại huyện đảo Vân Đồn đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là chính sách mang lại hiệu quả thiết thực, là một “điểm sáng” trong chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đó là khẳng định của các đồng chí lãnh đạo huyện Vân Đồn tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện tín dụng Chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được tổ chức trên địa bàn vào ngày 22/7/2022.

Thời gian qua, nguồn vốn để phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng. Sau 20 năm hoạt động, tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện Vân Đồn đạt trên 232 tỷ đồng, tăng gấp 8,4 lần so với thời điểm mới thành lập, tổng dư nợ đến nay đạt trên 231tỷ đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng giao dịch tại xã ngày càng được nâng cao và có hiệu quả. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần qua các năm, hiện nay, nợ quá hạn của Phòng giao dịch chỉ còn 548 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,24% so với tổng dư nợ, có 6/12 xã không có nợ quá hạn.

Vốn tín dụng chính sách, trong 20 năm qua đã được triển khai, đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 12.811 lượt hộ nghèo, 1.429 lượt hộ cận nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 1.616 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 4.804 lượt lao động, giúp cho 1.438 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo, sửa chữa 30.560 lượt công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 182 ngôi nhà cho hộ nghèo và 42 người có nhà ở xã hội để ở...

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: mô hình nuôi trồng thuỷ sản, Trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, cây ăn trái và kinh doanh dịch vụ du lịch... Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả, nên nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm và duy trì việc làm cho người lao động, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Người dân vay vốn tín dụng chính sách đầu tư nuôi trồng thuỷ sản

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: việc quản lý và duy trì chất lượng tín dụng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nợ quá hạn có xu hướng tăng do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, một số hộ vay làm ăn bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ dẫn đến bỏ đi khỏi địa phương. Các hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn còn nhu cầu vay vốn nguồn giải quyết việc làm rất cao để tạo việc làm, duy trì việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Một số hộ vay nhận thức chưa cao, chưa có ý thức trả nợ hoặc cố tình chây ỳ không chấp hành trả nợ…

Để hoạt động tín dụng chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vân Đồn, Trong thời gian tiếp theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Đồn cần có thêm nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn, đồng thời, tập trung đầu tư vốn vào các mô hình đặc thù của địa phương như nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ du lịch, trồng rừng... nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã để phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến người dân biết và thực hiện. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Đồn là đơn vị trong nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngọc Phương - NHCS Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1780
Đã truy cập: 5100517