Triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng huyện Vân Đồn năm 2022

19/09/2022 16:49

Để triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng huyện Vân Đồn năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đề cương kỹ thuật, kế hoạch của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo thực hiện dự án Kiểm kê rừng Huyện Vân Đồn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Một phần diện tích Rừng Khe Mai - Vân Đồn

Mục đích nhằm xác định hiện trạng đất quy hoạch cho lâm nghiệp, hiện trạng rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), nguồn gốc rừng, mục đích sử dụng, ranh giới, diện tích, trữ lượng rừng và đất chưa có rừng của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh thuộc diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh (viết tắt là QĐ 3722/QĐ-UBND). Lập hồ sơ quản lý rừng cho chủ rừng và hồ sơ quản lý rừng theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; hồ sơ thể hiện những số liệu về diện tích, trữ lượng rừng, phương án quản lý sử dụng rừng, đất lâm nghiệp có sơ đồ, bản đồ kèm theo. Xác định được diện tích đất lâm nghiệp đã giao, cho thuê hoặc chưa giao, chưa cho thuê bao gồm đất có rừng, đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp đang sử dụng vào mục đích không phải là phát triển rừng (trang trại cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, xây dựng hạ tầng…chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án); diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ không cho mục đích phát triển lâm nghiệp nhưng chưa loại trừ ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Xác định được hiện trạng rừng, đất rừng và thiết lập hồ sơ quản lý rừng theo đơn vị hành chính và hồ sơ quản lý của các chủ rừng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ rừng; gắn trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Chủ rừng nắm được các thông tin chính xác về hiện trạng rừng, đất rừng và các thông tin khác có liên quan thuộc ranh giới quản lý.

Qua đó, yêu cầu: Các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; nội dung đề cương kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và các quyết định, văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác kiểm kê rừng. Số liệu, thành quả kiểm kê rừng phải phản ánh chính xác, khách quan hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm kê rừng; đánh giá đúng thực trạng, hiệu chỉnh chính xác số liệu giữa bản đồ và số liệu kiểm kê rừng trên thực địa; khắc phục những tồn tại, thiếu sót trước đây. Việc điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn huyện phải đảm bảo hiệu quả thực hiện đúng phương án và tiến độ cũng như xác định chính xác diện tích, trữ lượng rừng hiện có để từ đó có kế hoạch quản lý bảo vệ, sử dụng tốt, hiệu quả tài nguyên rừng. Nghiêm cấm việc lợi dụng điều tra, kiểm kê rừng để chiếm đoạt vốn rừng và khai thác trái phép tài nguyên rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng, sử dung đât, chuyên nhượng bất hợp pháp, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1833
Đã truy cập: 5100570