Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn - Bước đột phá trong cải cách hành chính

20/09/2022 16:03

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được huyện Vân Đồn xác định là một trong các khâu đột phá chiến lược, có tác động đặc biệt quan trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở thực tiễn đó, năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2014. Ngày 06/11/2013 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Vân Đồn. Gần 10 năm thành lập, Trung tâm HHC đã hoạt động có hiệu quả và được đánh giá cao. Đây thực sự là bước đột phá về công tác CCHC và hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng.  

Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục người dân, doanh nghiệp đến làm TTHC.

Huyện Vân Đồn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá, yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thu hút các nhà đầu tư, vì vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, đơn giản hoá TTHC, thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, đặc biệt là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Quyết tâm xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiệu quả

Sau khi Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn được thành lập và đi vào hoạt động Huyện ủy, HĐND & UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, quán triệt lãnh đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; lấy hiệu quả chỉ đạo, triển khai công tác cải cách TTHC, chất lượng giải quyết TTHC và sự đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo, là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đưa 100% các TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện vào giải quyết tại Trung tâm, lựa chọn các TTHC có đủ điều kiện thực hiện theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm HCC”, đề xuất phân cấp các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; ban hành các Quyết định cử lãnh đạo, chuyên viên có phẩm chất, chuyên môn tốt tại các phòng chuyên môn đến trực thẩm định, phê duyệt TTHC tại Trung tâm HCC; đồng thời, phân công lãnh đạo các phòng chuyên môn hàng ngày bố trí thời gian phê duyệt hồ sơ TTHC. Chỉ đạo xây dựng quy trình giải quyết đối với từng TTHC đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; chỉ đạo cán bộ trong quy trình giải quyết TTHC thường xuyên xử lý công việc trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết TTHC của cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết... Mô hình này là giải pháp thay đổi hữu hiệu, tạo sự chuyển biến cơ bản, tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch trong hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm HCC huyện Vân Đồn đã đưa vào giải quyết 369 TTHC trong đó cấp Huyện 278 TTHC và ngành dọc là 91 TTHC; kết quả giải quyết TTHC đúng hạn hàng năm đều trên 93%.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để giải quyết TTHC.

Trung tâm HCC huyện được trang bị đồng bộ về cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động tương đối ổn định; Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn được Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trang bị 30 máy tính, 07 màn hình hiển thị thông tin, 04 kiosk thông tin, 01 kiosk lấy số thứ tự, và phần mềm một cửa điện tử hiện đại; máy scan hồ sơ. Hệ thống phần mềm điện tử dùng chung tại Trung tâm HCC được kết nối đến các sở, ngành, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã. Các TTHC được xử lý trên hệ thống máy tính và phần mềm chuyên nghiệp, giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian, tiện lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức, công dân, mang lại hiệu quả cao và đảm bảo tính công khai - minh bạch - chính xác. Được trang bị hệ thống đường truyền mạng Internet tốc độ cao (đường truyền số liệu chuyên dùng), wifi tốc độ truyền cao phục vụ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm còn có các phần mềm được ứng dụng tại Trung tâm như: Phần mềm gọi công dân, lịch làm việc; phần mềm xử lý thủ tục hành chính; phần mềm lấy số thứ tự; phần mềm thu phí, lệ phí; phần mềm giám sát, thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính...bảo đảm tính công khai, minh bạch khi giải quyết TTHC.

Huyện đã thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối đảm nhiệm công tác tại Trung tâm HCC với tổng số 20 cán bộ, công chức, nhân viên; trong đó, 1 giám đốc Trung tâm,  cán bộ chuyên trách là 5 người, cán bộ không chuyên trách là của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện cử đến trực, phê duyệt tại Trung tâm gồm 8 cán bộ lãnh đạo và 6 cán bộ của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện cử đến trực, tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm được lựa chọn cơ bản là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và được tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho thực thi nhiệm vụ  tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm HCC, không có khâu trung gian.

Lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân làm thước đo hoạt động

Vân Đồn có nhiều xã đảo, vì thế người dân gặp không ít khó khăn đi lại khi đi làm TTHC. Hiểu được điều đó, Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã cử cán bộ có trình độ CNTT, chuyên môn nghiệp vụ tốt để hướng dẫn công dân; đồng thời thường xuyên nhắc nhở đội ngũ CBCC của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm "Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ”. Hiện 369 TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện, đa số giải quyết theo nguyên tắc “5 tại chỗ”.
Thực hiện khâu đầu tiên là đào tạo công dân điện tử, huyện đẩy mạnh hướng dẫn cho người dân về các thao tác nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công quốc gia. Qua đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến tăng lên rõ rệt.

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn hướng dẫn cho người dân nộp TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.

Chị Nguyễn Lan Hương (xã Quan Lạn) chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai rất phức tạp. Tuy nhiên, khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã, tôi được cán bộ hướng dẫn tạo tài khoản để nộp trực tuyến. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều, không phải đi tàu biển mất hơn 1 giờ để vào Trung tâm Hành chính công huyện, vừa giảm thời gian, công sức đi lại, vừa giảm được chi phí”.

Từ 15/7-15/8/2022 có gần 760 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND huyện (99%), 830 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (95%) được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường mạng; trong tháng 8 có gần 700 triệu đồng tiền thuế, lệ phí trước bạ đất đai được thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay thời gian giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện giảm 45-50% so với quy định. 8 tháng năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận, xử lý 7.004 hồ sơ; trong đó giải quyết trước và đúng hạn đạt 92,3%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể. Đây là những con số khá cao, phản ánh nền hành chính ngày càng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả của Vân Đồn, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; góp phần tạo nên những chuyển động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trung tâm Hành chính công huyện chủ động kết nối với các ngân hàng cung cấp các kênh thanh toán, công dân có thêm nhiều lựa chọn phương thức thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công không dùng tiền mặt; giúp giảm chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu thanh toán trực tuyến trong việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mô hình Trung tâm HCC đã và đang phát huy hiệu quả, việc đưa Trung tâm HCC vào hoạt động đã khẳng định bước đi đúng đắn trong công cuộc CCHC hiện nay, được đông đảo người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Đồn đồng tình ủng hộ.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2231
Đã truy cập: 5112272