Tăng cường cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động

22/09/2022 21:26

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; theo đó, để thực hiện mục tiêu “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT”.

Những tiện ích của ứng dụng BHXH số VssID - BHXH trên thiết bị di động

Với mục đích tất cả người tham gia BHXH, BHYT được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/CCCD và được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuyển đổi số phục vụ người dân theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin; mã số BHXH, hỗ trợ trực tuyến 24/7, giám sát kết quả đóng, hưởng BHXH, BHYT... góp phần công khai, minh bạch thông tin; nhằm đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn huyện tập trung triển khai và vận động, tuyên truyền nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động.

Theo đó, UBND huyện đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện Vân Đồn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thu, Bưu điện, các trường học... trên địa bàn xuất các dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT tổng hợp danh sách người chưa cài đặt, ứng dụng VssID gửi các cơ quan , đơn vị, trường học tiếp tục triển khai, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Hành chính công chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trực làm việc tại Trung tâm Hành chính công, hướng dẫn cài đặt VssID cho người dân và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục giao dịch điện tử cá nhân trên ứng dụng VssID. - Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng với bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động: Căn cứ dữ liệu Bảo hiểm xã hội huyện Vân Đồn cung cấp đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2022.

UBND huyện cũng giao Phòng Giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chỉ đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền vận động tới phụ huynh học sinh, hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID cho bản thân và cho con em mình. Riêng đối với học sinh phổ thông trung học, đôn đốc các trường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các học sinh đã được cấp CCCD tự cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 3489298