Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn thực hiện thu phí không dùng tiền mặt đạt 100%

19/10/2022 07:45

Trong thời gian từ 15/9 – 15/10, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 3.291 hồ sơ, trong đó có 1.202 hồ sơ của các phòng chuyên môn và 2.090 hồ sơ các lĩnh vực nghành dọc. Đến nay, Trung tâm đã giải quyết được 2.811 hồ sơ, trong đó có 609 hồ sơ giải quyết trước hạn và 2.202 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Người dân thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Đặc biệt, trong tháng Trung tâm đã thực hiện thu phí hoàn toàn không dùng tiền mặt được 45.939 triệu đồng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch đối với người dân và tổ chức đến giải quyết hồ sơ tại Trung tâm. Cùng với đó, trong tháng qua cũng có 758 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của các phòng chuyên môn thuộc huyện, đạt 99,2%.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện 357 thủ tục hành chính, trong đó có 267 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cuat UBND huyện và 90 thủ tục hành chính của các đơn vị ngành dọc. Để việc giải quyết hồ sơ của người dân đảm bảo thời gian quy định, Trung tâm Hành chính công huyện đã chú trọng việc theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn quan tâm đến thời gian giải quyết hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo và làm rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ chậm so với quy định. Cùng với đó, việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân cũng đã được Trung tâm thực hiện thường xuyên, để trên cơ sở đó có sự chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1297
Đã truy cập: 5108899