UBND huyện họp nghe tiến độ kết quả thực hiện các nội dung chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp huyện 9 tháng và phương hướng giải pháp 3 tháng cuối năm 2022.

03/11/2022 16:25

Chiều ngày 2/11, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp nghe tiến độ kết quả thực hiện các nội dung chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp huyện 9 tháng và phương hướng giải pháp 3 tháng cuối năm 2022; công bố kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021. Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, huyện Vân Đồn luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện. Qua đó, 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 9 nội dung với 53 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần đạt 51,39/66,5 điểm, dự kiến đến hết năm 2022 đạt 52,5/56,5 điểm. mất 3,9 điểm cụ thể: trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 11,5/12,5 điểm ước cuối năm đạt 11,5/12,5 điểm, bị trừ 1 điểm nguyên nhân là tiêu chí 1.10 có không qua 5% số nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ đạt ½ điểm. Nội dung cải cách thể chế đạt 4/7,5 điểm ước cuối năm đạt 5/7,5 điểm, 2,5 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm. Cải các thủ tục hành chính đạt 4/4 điểm. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 5,25/7,75 điểm  (2,5 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm).

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Cải cách chế độ công vụ đạt 8/12,75 điểm (4 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm). Cải cách tài chính công đạt 5/7,5 điểm ước hết năm 2022 vẫn chỉ đạt 5/7,5 điểm (2 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm. Xây dựng và phát triển chính quyền số đạt 6,64/9,5 điểm, ước đến hết năm 2022 đạt 6,85/9,5 (1,5 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm) điểm bị trừ 1,15 điểm ở các tiêu chí Tiêu chí 7.1: Tiêu chí 7.2.2: Tiêu chí 7.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt 5/6 điểm (1 điểm còn lại là điểm điều tra xã hội học, điều tra chéo giữa các sở ngành với các địa phương, thực hiện vào cuối năm. Điểm thưởng đạt 2/2,5 điểm, mất 0,5 điểm do dự kiến thành tích khen thưởng của huyện đạt được Bằng khen.

Đại diện lãnh đạo các địa phương phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại hội nghị các ngành và các địa phương đã tập trung làm rõ những nội dung, tiêu chí chưa hoàn thành và bị mất điểm. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cho phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí: Đào Văn Vũ – PCT Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đào Văn Vũ – PCT Thường trực UBND huyện đã yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn trong thời gian tới, tiếp tục rà soát lại các tiêu chí và có giải pháp khắc phục để nâng cao số điểm ở các nội dung trong 3 tháng cuối năm 2022. Đồng thời đồng giao Cơ quan Tổ chức-Nội vụ chủ trì rà soát, đôn đốc, bám sát  các cơ quan, đơn vị thực hiện các tiêu chí đánh giá trong bộ chỉ số CCHC đảm bảo đúng tiến độ và đạt điểm số cao. Tích cực tham mưu cho UBND huyện chất lượng cán bộ, công chức xã sớm đạt chuẩn theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán tỉnh giao và bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp từ cấp xã trở lên để đạt được điểm theo tiêu chí quy định. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì tham mưu cho huyện các giải pháp nâng cao chỉ số ICT của huyện năm 2022. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì tham mưu cho huyện các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá xếp hạng công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trung tâm Hành chính công huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát, cập nhật các TTHC mới được ban hành; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các danh mục TTHC, quy trình giải quyết, phí, lệ phí trên Cổng thông tin dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời tiếp tục kiểm soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian quy định và kịp thời có văn bản xin lỗi các tổ chức, cá nhân khi có hồ sơ bị trễ hẹn. Cùng với đó, tiếp tục có giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ bưu chính công ích để đạt điểm theo tiêu chí quy định. Tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên cơ sở hướng dẫn, kiểm tra.

Đồng chí Phó chủ tịch TT UBND huyện cũng đã nhắc nhở UBND các xã, thị trấn trong thời gian tới sẽ được tỉnh chọn để điều tra các chỉ số SIPAS, DGI năm 2022 và các năm tiếp theo; theo đó yêu cầu các địa phương cần chủ động bám sát địa bàn được điều tra; chú ý khâu lập danh sách người dân, tổ chức được điều tra; thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia cuộc họp thôn, khu để nắm bắt tình hình, thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân kịp thời, có trách nhiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra SIPAS, DGI của huyện năm 2022 và các năm tiếp theo. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát, góp ý, phản biện, tuyên truyền vận động thực hiện cải cách hành chính; thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của chính quyền địa phương; chung tay thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời chủ động tuyên truyền các chỉ số PAPI, DGI, SIPAS năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1510
Đã truy cập: 5100247