Thị trấn Cái Rồng hướng dẫn, vận động công dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID

16/11/2022 17:56

Thực hiện kế hoạch số 2222/KH – CAH, ngày 10/10/2022 của Công an huyện Vân Đồn về phát động đợt cao điểm “ 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tiếp tục nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện.

Tổ công tác triển khai đề án 06 thị trấn hướng dẫn vận động công dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID

Từ ngày 10/10/2022, TTCR đã triển khai xuống các tổ dân, khu phố trên địa bàn tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VneID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2; Thực hiện hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử gồm các trường hợp công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản; Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chíp; Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ CCCD gắn chíp. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID.

Đông đảo người dân trên địa bàn đến thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID

Theo đó, tổ công tác triển khai đề án 06 thị trấn được giao 9.802 trường hợp, trong đó kích hoạt mức độ 1 là 6.892 trường hợp; mức độ 2: 1.016 trường hợp. Trong ngày 13/11/2022 Tổ công tác triển khai đề án 06 thị trấn đã vận động, hướng dẫn nhân dân tải ửng dụng và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1 (đối vói công dân đã được cấp CCCD gắn chíp nhưng chưa hiện cấp tài khoản định danh mức độ 2, chưa nhận được tin nhắn đề nghị kích hoạt của VneID: 208 trường hợp. Số tải và kích hoạt thành công: 200 trường hợp. Số tải và kích hoạt không thành công..08 trường hợp; Mức độ 2 (đối với công dân đã nhận được tin nhắn đề nghị kích hoạt của VneID: 315 trường hợp. Số tải và kích hoạt thành công: 296 trường hợp. Số tải và kích hoạt không thành công 19 trường hợp. Những trường hợp kích hoạt không thành công là do thiết bị điện thoại không đáp ứng, không có số điện thoại và không có điện thoại thông minh.

Cán bộ Công an TTCR hướng dẫn công dân thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID

Trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của ứng dụng VneID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tạo đồng thuận tham gia, sử dụng VneID phổ biến trong các giao dịch hằng ngày. Đồng thời huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 thị trấn, tổ dân, khu phố. TTCR tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao đến 31/12, qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 06 trên địa bàn.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1733
Đã truy cập: 5100470