Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

19/11/2022 21:39

Sáng ngày 19/11, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo, quản lý chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã tổ chức thi tuyển nội dung thi trình bày đề án chương trình công tác. Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Chủ tịch Hội đồng thi xét tuyển.

Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại Hội nghị

Tham gia thi tuyển đợt này có 4 ứng viên tham gia thi vào 2 vị trí gồm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Trong đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có 2 công chức tham gia thi, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa có 2 viên chức tham gia.

Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện, thành viên Hội đồng thi tuyển đưa ra câu hỏi đối với ứng viên tham gia

Trong phần thi trình bày đề án thi tuyển, các ứng viên đã đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển 2 đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn trên; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn. Các ứng viên cũng đã trả lời các câu hỏi tình huống, chất vấn của Hội đồng thi tuyển đảm bảo yêu cầu.

Ứng viên Nguyễn Chí Thanh – Trung tâm TT và VH huyện trình bày nội dung của đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm TT và VH huyện

Trước đó các ứng viên đã tham gia phần thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển...

Việc tổ chức thi tuyển được huyện xác định là việc làm thường xuyên, nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sẽ được tổ chức đảm bảo đúng luật, công bằng, khách quan giữa các ứng viên dự tuyển nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, thực sự có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 3876511