Huyện ủy tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

23/12/2022 19:26

Sáng ngày 23/12, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Danh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Văn Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện; Thường trực Đảng ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, thị trấn và các điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đồng chí Vũ Thị Hội, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Về công tác Dân vận, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực: Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; triển khai phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Yên phát biểu tham luận

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nắm chắc tình hình Nhân dân, tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, chú trọng, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện cũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong việc tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Ngô Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vừng phát biểu tham luận 

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2022, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình; định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ.

Đồng chí Đỗ Thị Dung, Viện trưởng Viện Kiểm sát tham luận tại hội nghị

Chú trọng việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm sâu sát cơ sở, rõ nội dung, công việc; nâng cao hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Lê Thị Nết, Chủ tịch LĐLĐ huyện tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật ở từng cơ sở và từng đơn vị. Trên cơ sở đó chia sẻ kinh nghiệ để có thể triển khai hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đồng thời cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị để năm 2023 toàn huyện có thể hoàn thành tốt hơn nữa hai nhiệm vụ quan trọng này.

Đồng chí Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Vũ- Phó Chủ tịch TT UBND huyện khẳng định: năm 2022 là một năm Vân Đồn đã rất quyết liệt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tình hình tư tưởng của nhân dân ổn định.  Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc hết sức tích cực để đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên vẫn còn 1 số nhiệm vụ đang rất cần sự chung tay của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân. Cụ thể là  cần vận động đoàn viên, hội viên, và nhân dân tham gia đầy đủ công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid – 19, thực hiện nghiêm túc công tác chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với từng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Danh Hà, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Danh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, điạ phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả của công tác dân vận đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn của huyện trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương cần thực hiện tốt luật dân vận, làm tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả của Ban Giám sát cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, xây dựng các mô hình dân vận khéo có tính điển hình và nhân rộng. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã để phát huy tính dân chủ và chất lượng giao ban Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu, khi dân vận cần đi trước, hiểu sâu và bám sát.

Đồng chí Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng  BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở huyện kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện ghi nhận và biểu dương đóng góp trong công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn huyện, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt hạn chế mà huyện và cơ sở vẫn còn chưa thực hiện được trong năm 2022.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 được UBND huyện khen thưởng

Về các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần bám sát chủ đề công tác năm để cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các cơ quan quản lý nhà nước; phát huy quyền làm chủ và khơi dậy sự sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân; lấy quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trung tâm trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động, chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chú trọng giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ các cấp. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền phải thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh, bức xúc theo đúng quy định. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” để lựa chọn, tiếp tục triển khai những mô hình thiết thực, hiệu quả.

UBND huyện cũng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022

Đồng chí cũng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu. Thực hiện công khai, minh bạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngay từ cơ sở. Kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động;

Hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022 được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khen thưởng cho 16 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1791
Đã truy cập: 5100528