UBND huyện họp thông qua các dự thảo về Kế hoạch, Nghị quyết năm 2023

16/01/2023 13:57

Sáng ngày 16/1, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị để cho ý kiến, thông qua dự thảo về Kế hoạch tăng trưởng kinh tế, Kế hoạch hành động thực  hiện các Nghị quyết của tỉnh, huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2023. Đồng chí Vũ Đức Hưởng, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Kịch bản tăng trưởng năm 2023, huyện Vân Đồn phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 12.700 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 132,1%. Thu nhập bình quân đạt 6.100 USD/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 19.000 tỷ đồng, vượt 15,5% KH. Tại kịch bản này, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc huyện để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Vân Đồn- Cẩm Phả - Cô Tô phát biểu tại cuộc họp

Về Kế hoạch hành động thực  hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ, HĐND tỉnh và BCH Đảng bộ, HĐND huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, UBND huyện phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn chuyển đổi phương thức sản xuất, giữ vững đà tăng trưởng. Tiếp tục khai thác tối đa lợi thế chuyển đổi số, thương mại điện tử, lợi thế liên kết vùng và thu hút mọi nguồn lực đầu tư. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Củng cố quốc phòng – an ninh…

Lãnh đạo phòng Văn hoá Thông tin huyện phát biểu tại cuộc họp

Đối với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về nội dung “nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, huyện tập trung vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như: Phát triển kinh tế bền vững, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Nâng cao năng lực kinh tế, chất lượng khám chữa bệnh, đa dạng hoá dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Phát triển văn hoá, xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Tại cuộc họp, Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cũng tham gia, đóng góp ý kiến vào các kế hoạch của huyện và làm rõ một số nội dung chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế - xã hội của năm 2023.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Đức Hưởng, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế, chương trình công tác năm 2023 cán bộ lãnh đạo, công chức, viện chức các cơ quan, phòng ban, đơn vị  cẩn chủ động kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, trong đó cần tăng cường các giải pháp khắc phục khó khăn, quyết liệt, linh hoạt trong công việc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế giữ vững đà tăng trưởng, củng cố niềm tin, trách nhiệm trước nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2543
Đã truy cập: 3995582