UBND huyện họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

08/02/2023 19:38

Chiều ngày 7/2, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện năm 2022 gồm: Kế hoạch số 839/KH – UBND ngày 17/3/2022 triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vân Đồn; Kế hoạch số 1000/KH – UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Vân Đồn về chuyển đổi số toàn diện huyện Vân Đồn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 96/KH – UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về “Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2022” và Kế hoạch 97/KH – UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “Triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  giai đoạn 2022 – 2025” và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban cơ quan phụ trách của huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị Ngân hàng, Điện lực, xí nghiệp nước, bưu chính viên thông, siêu thị điện máy và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Huy Thành, Phó trưởng phòng VHTT huyện báo cáo công tác chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn năm 2022

Theo báo cáo của cơ quan thường trực chuyển đổi cấp huyện, năm 2022 công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Trong 21 mục tiêu, 12 nhiệm vụ về triển khai chuyển đổi số toàn diện đến năm 2023, định hướng đến năm 2030, huyện đã ước thực hiện hết năm 2022 là có 11 mục tiêu đã hoàn thành; có 2 mục tiêu hoàn thành trên 80%; 1 mục tiêu hoàn thành trên 60% còn lại 7 mục tiêu chưa triển khai và chưa thể thống kê đến thời điểm báo cáo. Có 4 nhiệm vụ đã thực hiện hoàn thành; 04 nhiệm vụ đang thực hiện và có kết quả triển khai cụ thể, còn lại 4 nhiệm vụ chưa triển khai, đang tạm dừng, đang triển khai nhưng chưa có kết quả.

Về thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, năm 2022 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nội dung chuyển đổi số với nhiều hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn cho trên 1000 cán bộ công chức, viên chức và tổ công nghệ số cộng đồng về các nội dung chuyên đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chính quyền số, đã cung cấp được 277/277 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp huyện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (đạt 100 %); tiếp nhận và xử lý trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh mức độ 3,4 ( cấp huyện là 7588 /8133 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,3%;  Cấp xã 5930 /8002 hồ sơ đạt tỷ lệ 74,1%). 100% các cơ quan đơn vị địa phương đã thực hiện ký số trực tiếp trên hệ thống thông tin CSDL Quản lý văn bản. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đồng thời số hoá 07/07 nội dung trong hoạt động kiểm soát ISO; 100% các cơ quan đơn vị thuộc huyện triển khai cập nhật số hoá… Về kinh tế số đã đưa 30/43 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmat.vn và Voso.vn. đạt 69,8%, trong đó đạt từ 3 sao trở lên là 19/19 sản phẩm đạt 100%. Có 03 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử xuất hiện giao dịch đó là (Bababi, nước mắm Vân bét, nước mắm Công ty Thuỷ sản Cái Rồng). Huyện cũng đã thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại trung tâm hành chính công đạt 55,5% vượt 35% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công tác phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn năm 2022

Về xã hội số đã triển khai phủ lõm sóng thông tin di động ở 5 vị trí trên địa bàn; đã hoàn thành việc khảo sát nhân hộ khẩu và sử dụng điện thoại thông minh đạt tỷ lệ 66,1%. Trong năm, huyện cũng đã thực hiện tốt 11/ 25 dịch vụ công của ngành công an; 14/25 dịch vụ công của các phòng ban của huyện; huyện cũng triển khai quyết liệt việc làm sạch dữ liệu dân cư, đến nay toàn huyện đã thu thập 38.534/38.747số công dân trong diện cấp CCCD, đạt tỷ lệ 99%. Thu nhận 12.832/40.681 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đạt tỷ lệ 32%.

Trong năm 2022, huyện cũng đã tích cực triển khai thực hiện tốt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đã đạt 630/640 điểm, về khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp,tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, đạt 98,6% Kh tỉnh giao. Về các mục tiêu khác huyện cũng đã thực hiện hoàn thành 14 nhiệm vụ, có 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ  đạt tỷ lệ cao trong nhóm mục tiêu kế hoạch giao thực hiện trong năm 2022.

Tại cuộc họp, các đại biểu đại diện các phòng ban chuyên môn và các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bưu chính viễn thông…; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã báo cáo, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Công nghệ, hạ tầng số, công tác đầu tư hạ tầng số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành còn hạn chế, nhất là các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn; Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh chưa cao; trong đó tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh có Tài khoản ngân hàng để liên kết với ví điện tử còn thấp, gây khó khăn cho quá trình tham gia thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán các dịch vụ cơ bản còn gặp khó khăn…Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Văn Vũ – PCT Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các ngành và các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng cùng với huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thực hiện các kế hoạch của huyện về công tác chuyển số toàn diện và công tác phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới các ngành và các đơn vị, địa phương phát huy những thành tích đã đạt được tiếp tục tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để tham mưu với huyện, ban hành được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 sát với tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số; tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do Nhà nước cung cấp; đồng bộ các cổng dịch vụ của quốc gia, tỉnh, huyện, ngành. Đối với các xã, thị trấn đề nghị rà soát, kiện toàn lại tổ công nghệ số cộng đồng, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện trong tuần, trong tháng để  qua đó góp phần làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2331
Đã truy cập: 4196421