Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vân Đồn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

02/03/2023 17:36

Ngày 02/3/2023, Công đoàn bộ phận (CĐBP) NHCSXH huyện Vân Đồn tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Vân Đồn; cùng các đại biểu CĐBP NHCSXH huyện Vân Đồn.

Quang cảnh Đại hội

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Đồn có 10 cán bộ đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Đồn đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND, BĐD HĐQT NHCSXH huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2022 đạt 260.821 triệu đồng, tăng so với nhiệm kỳ trước là: 113.336 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn TW: 206.360 triệu đồng, nguồn vốn địa phương là 54.461 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ (giai đoạn 2017-2023) nguồn vốn cho vay đối tượng chính sách theo quy định của Chính phủ tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển, sản xuất, kinh doanh. Nâng cao mức sống sinh hoạt cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Vốn tín dụng chính sách còn giúp thay đổi nhận thức, tư duy, phương thức làm ăn của người dân, tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 hộ. Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 260.589 triệu đồng với 13 chương trình tín dụng chính sách được triển khai cho vay, đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn huyện, tỉ lệ hộ nghèo năm 2017 là 3,54% đến nay huyện đã không còn hộ nghèo. Đối với Chương trình Hộ SXKD tại vùng khó khăn, giai đoạn 2017-2023 đã triển khai cho vay với doanh số đạt 55.390 triệu đồng, hơn 1.135 lượt hộ vay được tiếp cận nguồn vốn SXKD tại vùng khó khăn để phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cho người dân, đến nay các xã đều đã thoát khỏi vùng khó khăn. Chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn đã  giúp cho 3.627 lượt người lao động được tiếp cận nguồn vốn, duy trì việc làm ổn định cho người lao động, với doanh số cho vay đạt 205.275 triệu đồng. Số hộ được vay chương trình NS&VSMTNT là 4.355 hộ vay, xây mới và sửa chữa 8.710 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã vùng nông thôn. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP được Phòng giao dịch triển khai cho vay từ năm 2018, doanh số cho vay đạt 32.705 triệu đồng với 62 ngôi nhà được xây mới, giúp cho các đối tượng có có thu nhập thấp có nhà mới, sinh sống ổn định, đảm bảo an sinh xã hội. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 1,13% năm 2017 đến nay xuống còn 0,2% trên tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt 100% số lãi phải thu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, mục tiêu, các chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện tốt các quy định của NHCSXH, các phong trào thi đua, giúp người lao động có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp của Đảng. Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn có kế hoach tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ công đoàn thường xuyên đi sâu, đi sát với CBVC-NLĐ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và diễn biến trong tư tưởng cán bộ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Công đoàn bộ phận chủ động phối hợp với chuyện môn xây dựng triển khai chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, triển khai thực hiện cơ chế chính sách. Hàng năm chủ động tham gia với lãnh đạo chuyên môn, chăm lo điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động, đồng thời lãnh chỉ đạo người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra hàng năm của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Vân Đồn phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Vân Đồn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả CĐBP NHCSXH huyện Vân Đồn đã đạt được trong nhiệm kỳ và chỉ ra một vài tồn tại của nhiệm kỳ. Đồng chí mong rằng BCH CĐBP khóa tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại để xây dựng CĐBP ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho CBVC-NLĐ; phối hợp với chuyên môn để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của NHCSXH với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn; cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời phát triển phong trào và hoạt động công đoàn.

Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ người lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên với khẩu hiệu hành động “ Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa VII nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với sự sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐBP NHCSXH huyện Vân Đồn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lý Ngọc Phương, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn khoá VI được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khoá VII.

Thùy Linh - NHCSXH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1028
Đã truy cập: 4179649