Vân Đồn - Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

02/03/2023 21:24

Chiều ngày 2/3, UBND huyện phối hợp với UB MTTQ huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị có đồng chí Trương Mạnh Hùng - Bí thư Huyện uỷ, Phó Trưởng Ban quản lý KKT Vân Đồn; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, đại điện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đại diện các thôn khu và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Vũ Thị Hội - Chủ tịch UB MTTQ huyện kiêm trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hội - Chủ tịch UB MTTQ huyện kiêm trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đã thông tin một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đất đai sửa đổi và định hướng các nội dung lấy ý kiến đóng góp vào Luật đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Vũ Thị Hội - Chủ tịch UB MTTQ huyện kiêm trưởng Ban dân vận Huyện uỷ đã thông tin một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều (tăng 2 chương, 24 điều so với Luật đất đai 2013 hiện hành) quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, việc quản lý đất đai và chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có ý nghĩa rất lớn trong quá trình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, đặt biệt là đối với quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Điểm mới của dự thảo Luật đất đai sửa đổi đó là: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang; Dự thảo cũng hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; Mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp; Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; Tăng cường thanh tra, kiểm tra khiếu nại liên quan đến đất đai.

Trên cơ sở các nội dung của Dự thảo, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến về bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo và 9 nội dung trọng tâm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Hội nghị đã nhận được 11 ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo. Nội dung thu hút nhiều sự quan tâm của người dân, đó là: Dự thảo Luật Đất đai (tại Chương VI và Chương VII) quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng và quy định rõ nội hàm dự án phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời, dự thảo luật quy định cụ thể hơn về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi. Để bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai...cũng được đông đảo người dân quân tâm.

Đại biểu tại hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo

Đóng góp ý kiến về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất thuộc Chương XI, cụ thể đối với các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Điều 152 của dự thảo Luật quy định các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Rồng đề nghị: Bổ sung việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư về cơ sở giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao… (không phân biệt theo địa bàn đầu tư) và miễn tiền thuê đất cho đơn vị sự nghiệp (tự chủ tài chính), đất xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, các công trình, hạ tầng cảng biển, đường sắt. Ông Tuấn cũng đề nghị quy định thêm việc điều chỉnh bảng giá đất khi có biến động từ 20% trở lên tại Điều 154 của dự thảo Luật quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm (công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm) để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, tránh trường hợp giá đất không phản ánh đúng giá đất thị trường, gây thất thu ngân sách nhà nước và khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất.

Còn theo ông Nguyễn Văn Khơi - xã Ngọc Vừng cho rằng: Tại Điều 83 -Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần quy định thêm nội dung sau khi thông báo thu hồi đất trong thời gian bao nhiêu lâu nếu không thực hiện dự án thì người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì để tránh việc các dự án chậm trễ, kéo dài nhiều năm, dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai do không được sử dụng.

Luật Đất đai là một dự án luật quan trọng, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai; có tác động đến hầu hết các lĩnh vực KT-XH, đến toàn bộ người dân. Trong thời gian qua, cùng với các địa phương trên cả nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến Nhân dân tham gia dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Công tác tuyên truyền, triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi được triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nội dung định hướng tham gia được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, trên các trang fanpage của MTTQ các cấp trong huyện, các trang thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đoàn thể tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân tham gia ý kiến bằng văn bản, tham gia trực tiếp tại hội nghị, các đơn vị được giao chủ trì tổ chức lấy ý kiến sẽ tổng hợp gửi đến cơ quan cấp trên theo quy định.

Sau thời gian triển khai lấy ý kiến Nhân dân, đến nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vân Đồn đã tổ chức 123 hội nghị, với 5.086 người tham dự, 344 ý kiến tham gia góp ý.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu và tâm huyết tham gia góp ý vào các nội dung của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Đồng chí đề nghị: Phòng Tài nguyên - Môi trường nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia trên cơ sở phân tích và chia thành các nhóm ý kiến có nội dung tham gia liên quan đến từng nội dung của Dự thảo; Đồng thời, có đề xuất cụ thể gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị, UBND các địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nội dung trong dự thảo để tham gia góp ý bằng văn bản để huyện tổng hợp báo cáo tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2379
Đã truy cập: 5112420