Huyện Vân Đồn triển khai mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn (2023-2025)

14/03/2023 21:55

Xác định rõ việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt phải gắn liền, thực hiện đồng thời và song song với quá trình thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hộ kinh doanh và khách hàng có hoạt động kinh doanh mua bán tại các chợ trên địa bàn; đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn (2023-2025). Trong đó, mục tiêu cụ thể là: đến năm 2025, 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Mỗi năm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt từ 50 đến 60 đơn vị/năm. Tối thiểu 50% các hộ tiểu thương sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các Chợ mô hình Chợ 4.0. Tối thiểu có 20% tiểu thương, hộ kinh doanh tại Chợ được trang bị quét mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt;  Ban Quản lý chợ Cái Rồng đăng ký và thực hiện sử dụng 100% các loại hóa đơn, biên lai (phí điện, thuê vị trí, chi trả lương cho cán bộ, nhân viên hưởng lương tại Chợ..) bằng hình thức điện tử.

Mục tiêu sau năm 2025, 100% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng; 100% các hộ tiểu thương sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các Chợ mô hình Chợ 4.0. Tối thiểu có 50% tiểu thương, hộ kinh doanh tại Chợ được trang bị quét mã QR Code thanh toán không dùng tiền mặt.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trện địa bàn cần:  đẩy mạnh các hoạt động tuyển truyền làm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác Chợ, tiểu thương kinh doanh tại Chợ và người dân về việc thực hiện xây dựng mô hình Chợ 4.0 tại địa phương. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các cơ chế, chính sách về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2381
Đã truy cập: 3995420