Vân Đồn thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn năm 2023

22/03/2023 15:20

Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu chung của toàn huyện là tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông từ 5% - 10% so với năm 2022; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải và thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”. Ban an toàn giao thông huyện Vân Đồn vừa triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 ” với các nội dung cụ thể như sau:

Công an huyện Vân Đồn tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT ngay từ những ngày đầu năm mới 2023.

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 483/KH – UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về Năm An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban an toàn giao thông các cấp để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mực tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, địa phương, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch về chuyên ngành về giao thông vận tải. . Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xử lý hoạt động lấn chiếm luồng đường thuỷ nội địa.

CSGT Công an huyện Vân Đồn kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện tham gia giao thông

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ đối với người lái xe; quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm về điều kiện kinh doanh, tải trọng phương tiện. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

Công an huyện Vân Đồn tuyên truyền Luật Giao thông đường thuỷ nội địa cho người dân 

Để thực hiện được các nội dung của phong trào thi đua, kế hoạch cũng chỉ rõ các cơ quan thành viên của Ban ATGT huyện và Ban ATGT các xã, thị trấn cần: Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với cấp uỷ, tổ chức Đảng, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến tận cơ sở; coi phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động mạnh mẽ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên sâu sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan toả của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng; tổng hợp kết quả, gửi báo cáo tổng kết phong trào và hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) về Ban an toàn giao thông huyện để tổng hợp, có khen thưởng động viên kịp thời.

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1367
Đã truy cập: 4179988