Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý và phát triển thuỷ sản trên biển tại địa bàn huyện

24/03/2023 17:02

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/2020/QĐ – UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản lợ, mặn tại Quảng Ninh và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động NTTS theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn huyện Vân Đồn, đã cho thấy đây là chủ trương chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, đi trước một bước, đúng với chủ trương chỉ đạo chung của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng tổ chức cắt giảm và thu gom phap xốp đối với những hộ đã thu hoạch xong nhưng chưa có điều kiện chuyển đổi sang phao nhựa

Với quyết tâm hoàn thành việc chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương đối với toàn bộ các tổ chức, cá nhân đang NTTS trên địa bàn huyện, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tích cực triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được tăng cường, các trường hợp NTTS vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy được xử lý, việc tổ chức kiểm đếm và ký cam kết chuyển đổi phao xốp trong hoạt động NTTS đến từng hộ dân, tổ chức NTTS được thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và của huyện. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động NTTS trên biển vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hiệu quả công tác quản lý và phát triển bền vững NTTS trên biến chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu và lộ trình theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Nghị quyết số 03-NQ/HU. Công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương và đặc biệt là công tác phối hợp của các lực lượng có liên quan còn hạn chế, dẫn đến các trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý chậm. hưa kiểm soát chặt chẽ việc xuống giống mới của các hộ dân, vẫn có trường hợp để người dân xuống giống NTTS khi chưa chuyển đổi phao xốp. Việc rà soát, sắp xếp các khu vực nuôi biển tập trung theo quy hoạch, việc thay thế vật liệu nổi sử dụng trong NTTS thân thiện với môi trường theo quy chuẩn chưa bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu.

Nhiều hộ dân đã tự giác thay thế phao xốp bằng phao nhựa đạt quy chuẩn để nuôi Hàu

Để xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quyết liệt thiết lập lại trật tự nuôi trồng trên biển trên địa bàn, Thường trực Huyện uỷ Vân Đồn đã có  ý kiến chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm như: Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra tại Chỉ thị số 13-CT/TU gắn với triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Huyện uỷ và các chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện có liên quan đến nội dung này. Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ luật, kỷ cương đối với hoạt động NTTS trên biển; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với tất cả các trường họp vi phạm, kể cả cán bộ, đảng viên và người dân (nếu có); kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của chính quyền địa phương, các phòng ban cơ quan đơn vị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Đã có rất nhiều khu vực nuôi trồng thuỷ sản vừa chuyển đổi xong phao xốp sang phao nhựa đạt chuẩn

Tập trung ưu tiên, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm vị trí nuôi nằm ngoài ranh giới quy hoạch, lấn chiếm luồng giao thông thủy, các cá nhân không phải người dân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Vân Đồn nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép…, không chấp hành nghiêm chỉnh việc chuyển đổi vật liệu nổi theo quy định; Áp dụng chế tài xử lý đủ mạnh, nghiêm minh theo quy định của phát luật đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi không chấp hành, cố tình cản trở, chống đối, đe dọa, có biểu hiện cản trở, chống đối và tấn công các lực lượng thực thi nhiệm vụ để răn đe, làm gương cho các đối tượng khác.

Thường trực Huyện uỷ cũng giao UBND huyện tập trung chỉ đạo UBND cấp xã có biển chậm nhất đến ngày 31/3/2023, phải hoàn thành xong việc đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định rõ diện tích, vị trí, tọa độ các cơ sở nuôi biển và vùng NTTS trên biển, số lượng phao nổi  trong NTTS trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể, chính xác từng trường hợp nuôi phát sinh. Quyết liệt chỉ đạo, huy động tổng thể lực lượng, phương tiện ra quân; tiếp tục tổ chức đợt cao điểm ra quân nhiều mũi rà soát chuyển đổi phao xốp trong hoạt động NTTS sang vật liệu phù hợp với quy chuẩn địa phương đảm bảo trước ngày 30/4/2023 tỉ lệ chuyển đổi đạt 100%.

Lực lượng chức năng xã Hạ Long, huyện Vân Đồn tuyên truyền quy định bắt buộc sử dụng phao nổi HDPE trong NTTS.

Huyện cũng sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi phù hợp với quy chuẩn địa phương được tiếp tục NTTS tại chỗ  nếu phù hợp với quy hoạch NTTS, không vi phạm, lấn chiếm luồng giao thông thủy…

Đỗ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 4452953