Trong ngày 3/4, toàn huyện cắt giảm được 18.445 quả phao xốp, thay thế được 5.050 phao HDPE

04/04/2023 10:39

Trong ngày 3/4, lực lượng chức năng và người dân của 5/6 địa phương còn phao xốp trên biển gồm xã Đông Xá, Bản Sen, Hạ Long, Thắng Lợi và Vạn Yên tiếp tục ra quân cắt giảm được 18.445 quả phao xốp, tăng 6.425 quả so với ngày hôm trước. Thay thế được 5.050 quả phao HDPE, tăng 1.200 quả so với ngày 2/4. Số phao xốp còn lại cần thay thế là 908.728 quả.

Trong ngày 2/4, toàn huyện cắt giảm được 18.445 quả phao xốp, thay thế được 5.050 phao HDPE

Trong đó, xã Đông Xá cắt giảm được 6.200 quả phao xốp, tăng 5.300 quả so với ngày hôm trước. Thay thế được 1.750 quả phao HDPE, tăng 250 quả so với ngày 2/4. Số phao còn lại cần chuyển đổi là 267.790 quả, cụ thể:

1. Gia đình ông Lê Văn Vượng ở Hòn Bùa Thuốc cắt giảm được 200/6.400 phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 3.700 phao, trong ngày thay thế được thêm 200 quả.

2. Gia đình ông Bùi Văn Thanh ở Hòn Chương Cây Khế cắt giảm được 2.500/2.900 phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 2.000 quả.

3. Gia đình ông Bùi Văn Lương (Nam) ở phía Nam Hòn Khúc Gỗ có 4.000 quả phao HDPE, trong ngày thay thế thêm được 200 quả. Số phao xốp hiện còn là 4.000 quả.

4. Gia đình ông Lê Đình Khiêm ở Hòn Vạ Giáy cắt giảm được 900/32.600 phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 20.400 phao, trong ngày thay thế thêm được 900 quả.

5. Gia đình ông Phạm Hồng Quân ở Hòn Cật Chương cắt giảm được 2.600/13.500 phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 9.000 phao.

6. Gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở Hòn Chương Con Tây hiện có 9.000 quả phao HDPE, trong ngày thay thế thêm được 200 phao. Số phao xốp hiện còn là 1.200 quả.

Xã Bản Sen cắt giảm được 4.985 quả phao xốp, giảm 1.935 quả so với ngày 2/4. Số phao xốp còn lại cần chuyển đổi là 258.530 quả, cụ thể:

Gia đình ông Phạm Văn Chấn (Doan) - Khu vực (KV) Cửa Cái cắt giảm được 850/1.500 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 300 phao

Gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh - KV. Làng Mới cắt giảm được 600/1.000 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 2.000 phao.

Gia đình ông Phạm Văn Xuyến - KV. Làng Mới cắt giảm được 600/650 quả phao xốp.

Gia đình bà Phạm Thị Thu - KV. Làng Mới cắt giảm được 600/5.800 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 2.500 quả.

Gia đình ông Phạm Văn Tuyển - KV. Làng Mới cắt giảm được 560/2.660 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 2.000 phao.

Gia đình ông Phạm Văn Gia - KV. Làng Mới cắt giảm được 1.375/2.830 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 1.900 phao.

Gia đình ông Phạm Văn Tuấn - KV. Làng Mới cắt giảm được 400/690 quả phao xốp, số phao HDPE của gia đình hiện có là 200 quả.

Xã Hạ Long cắt giảm được 3.900 quả phao xốp, tăng 1.900 quả so với ngày hôm trước. Thay thế được 17.350 quả phao HDPE, tăng 16.050 quả, nâng tổng số phao HDPE của toàn xã lên 377.400 quả, số phao còn lại cần chuyển đổi là 83.112 quả. Cụ thể:

1. Gia đình ông Hoàng Anh Cường - Nam Phất Cờ cắt giảm được 500/4.400 phao xốp. Số phao HDPE hiện có của gia đình là 2.000 quả, trong ngày tăng thêm được 300 quả.

2. Gia đình ông Phạm Đình Vịnh ở Hòn Béo Tùng Muôi hiện có 7.000 phao HDPE, trong ngày thay thế thêm được 300 phao. Số phao xốp của gia đình hiện còn là 14.600 quả.

3. Gia đình ông Phan Văn Dũng - Nam Phất Cờ cắt giảm được 700/13.6000 phao xốp. Số phao HDPE hiện có của gia đình là 3.600 quả, trong ngày tăng thêm được 700 quả.

4. Gia đình ông Đỗ Văn Tám ở Hòn Cân Đông cắt giảm được 300/4.400 phao xốp, số phao HDPE hiện có của gia đình là 300 quả, trong ngày thay thế thêm được 300 quả.

5. Gia đình ông Đỗ Anh Tuấn (Phạm Đình Vịnh) ở Hòn Béo Tùng Muôi Đỗ cắt giảm được 1.700/1.800 phao xốp. Số phao HDPE hiện có của gia đình là 450 quả.

6. Gia đình ông Phạm Văn Tuân (Nguyễn Trung Thành) Hòn Mang Đèn cắt giảm được 450/16.000 phao xốp. Số phao HDPE hiện có của gia đình là 4.000 quả, trong ngày tăng thêm được 450 quả.

Xã Thắng Lợi cắt giảm được 2.200 quả phao xốp, thay thế được 800 quả phao HDPE, bằng số phao cắt giảm và thay thế ngày hôm trước. Số phao còn lại cần chuyển đổi là 144.130 quả. Cụ thể:

1. Gia đình Ông Đàm Văn Mạnh ở Chùa Đá cắt giảm được 2.200/16.250 phao xốp, số phao HDPE hiện có của gia đình là 22.950 quả, trong ngày thay thế thêm được 500 quả.

2. Gia đình ông Đinh Văn Cai ở Ngàm Trai có 8.000 quả phao HDPE, trong ngày thay thế thêm được 300 quả, số phao xốp còn lại của gia đình là 12.000 quả.

Xã Vạn Yên cắt giảm được 1.160 quả phao xốp, thay thế được 700 quả phao HDPE. Số phao còn lại cần chuyển đổi là 110.510 quả. Cụ thể:

1. Gia đình ông Nguyễn Văn Phải - Hòn Én cắt giảm được 600/2.454 phao xốp, số phao HDPE hiện có của gia đình là 2.130 quả, trong ngày thay thế thêm được 300 quả.

2. Gia đình ông Bùi Văn Chính - Đuôi Hòn Én cắt giảm được 560/5.600 phao xốp, số phao HDPE hiện có của gia đình là 2.650 quả, trong ngày thay thế thêm được 400 quả.

Số phao xốp còn lại cần chuyển đổi của xã Quan Lạn là 132.365 quả, của thị trấn Cái Rồng là 12.291 quả.

Thông tin chi tiết về các ngày ra quân xử lý phao xốp và thay thế phao HDPE làm sạch môi trường biển trên địa bàn huyện sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin hàng ngày.

Mai Duyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1805
Đã truy cập: 4660344