Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

07/04/2023 10:38

Căn cứ Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Vân Đồn về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023; Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số: 12 chỉ tiêu, trong đó:

(1) Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường và công chức Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu (UBND thị trấn Cái Rồng: 01; UBND xã Quan Lạn: 01; UBND xã Thắng Lợi: 01; UBND xã Ngọc Vừng: 01).

(2) Công chức Văn phòng- Thống kê: 02 chỉ tiêu (UBND xã Đông Xá: 01; UBND xã Thắng Lợi: 01).

(3) Công chức Tư pháp- Hộ tịch: 03 chỉ tiêu (UBND xã Đông Xá: 01; UBND xã Thắng Lợi: 01; UBND xã Quan Lạn: 01).

(4) Công chức Văn hoá- Xã hội: 02 chỉ tiêu (UBND xã Minh Châu: 01; UBND xã Bản Sen: 01).

(5) Công chức Tài chính- Kế toán: 01 chỉ tiêu (UBND xã Vạn Yên: 01).

(Có biểu thống kê vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG 

1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

- Không cư trú tại Việt Nam; 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Hình thức tuyển dụng:

- Thi tuyển 

Thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo 02 vòng như sau: 

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết, thời gian 180 phút.

Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Cách tính điểm: điểm thi được tính theo thang điểm 100.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí chức danh công chức tại Ủy ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng.

- Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển (hồ sơ không trả lại).

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển chức danh công chức cấp xã phải ghi đầy đủ các nội dung trong hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (theo mẫu thống nhất chung);

(2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự thi đang công tác, học tập trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu thống nhất chung);

(3) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản công chứng, chứng thực;

(4) Bản sao hoặc bản phô tô chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bản chính). Trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp; khi trúng tuyển phải bổ sung chứng chỉ vào hồ sơ công chức;

(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (cấp huyện trở lên) cấp trong thời hạn sử dụng theo quy định;

(6) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, chứng thực;

(7) Các văn bằng, chứng chỉ minh chứng đối với các trường hợp được miễn thi Tin học theo quy định (đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên);

(8) Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, hợp đồng lao động, sổ BHXH (nếu có);

(9) 04 phong bì có dán tem, ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 4/4/2023 đến ngày 3/5/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Vân Đồn (tầng 3, Trụ sở UBND huyện), khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại liên hệ: 0985.605.888.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 59/TB-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện Vân Đồn về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1136
Đã truy cập: 5108738