Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn năm 2023

12/04/2023 10:50

Sáng ngày 12/4, Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2023

Tại lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất thông qua nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2023. Cụ thể, lãnh đạo hai đơn vị đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện.

Theo đó, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, về bản chất tốt đẹp và tầm quan trọng của BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, về quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, qua đó gia tăng, phát triển số người tham gia, BHXH, BHYT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023. Đồng thời, thông tin những hoạt động của ngành BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; tuyên truyền phổ biến gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng như phê phán những tiêu cực, vi phạm trong quá trình thực hiện đồng thời phản ánh những bất cập, vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi để việc thực hiện những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, từ đó ngày càng thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Về phía Bảo hiểm xã hội huyện, đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực, hoạt động của đơn vị, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Sau hội nghị ký kết, lãnh đạo hai đơn vị sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được thống nhất; chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền; Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phối hợp theo chương trình ký kết trong năm.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1551
Đã truy cập: 4661937