Trong ngày 20/4, toàn huyện cắt giảm được 51.235 quả phao xốp, thay thế được 5.710 quả phao HDPE

21/04/2023 15:34

Trong ngày 20/4, toàn huyện đã cắt giảm được 51.235 quả phao xốp, giảm 3.235 quả so ngày hôm trước. Thay thế được 5.710 quả phao HDPE, giảm 3.620  quả so với ngày 19/4. Tổng số phao HDPE toàn huyện chuyển đổi được đến nay là 1.512.108 quả.  Số phao xốp còn lại cần thay thế giảm xuống còn 350.392 quả.

Xã Bản Sen huy động 6 tổ cắt, 1 tổ bốc xử lý phao xốp

Trong đó, xã Đông Xá bố trí 6 tổ cắt phao với 39 người tham gia,  4 tàu và 1 xuồng, 12 hộ dân đăng ký cắt phao, nhờ địa phương thu gom phao xốp. Kết quả trong ngày cắt giảm được 7.200 quả phao xốp, giảm 4.900 quả so với ngày 19/4. Thay thế được 650 quả phao HDPE, giảm 750 quả so với ngày hôm trước. Tổng số phao HDPE các hộ dân đã chuyển đổi được là 274.370 quả. Giảm số phao còn lại cần chuyển đổi xuống còn 124.010 quả.

Xã Bản Sen trong ngày duy trì 6 tổ cắt, 1 tổ bốc xử lý khu vực Đông Hoi và Trong Hoi cùng với 9 hộ dân xử lý tại khu vực Tây Hoi, Nam Hoi, cắt giảm được 14.570 quả phao xốp, giảm 11.230 quả so với ngày 19/4. Thay thế được 400 quả phao HDPE, giảm 70 quả so với ngày hôm trước. Tổng số phao HDPE đã thay thế được trên địa bàn xã là 217.292 quả. Số phao xốp còn lại cần chuyển đổi giảm xuống còn 69.667 quả.

Xã Hạ Long huy động duy trì  4 tổ với tổng số 41 người, 3 tổ cắt phao, 1 tổ xử lý phao, 2 tàu to, 1 tàu nhỏ, 1 xuồng cùng 5 hộ dân trong ngày cắt giảm được 6.900 quả phao xốp, tăng 100 quả so với ngày hôm trước. Thay thế được 1.400 quả phao HDPE, giảm 700 quả so với ngày hôm trước. Đến nay tổng số phao HDPE đã thay thế của xã là 379.270 . Số phao xốp còn lại cần chuyển đổi giảm xuống còn 52.600 quả.

Xã Thắng Lợi huy động 4 tổ cắt phao xốp với tổng số 25 người, 7 hộ gia đình cắt tại khu vực Hòn Bùa Thuốc giáp ranh xã Đông Xá và khu vực Soi Phung giáp ranh với xã Quan Lạn. Kết quả đã cắt giảm được 8.115 quả phao xốp, giảm 85 quả so với ngày hôm trước. Chuyển đổi được 1.700 phao HDPE.

Xã Quan Lạn  có 5 tổ (Trong đó có 2 tổ là cán bộ, công chức xã Minh Châu và Quan Lạn), với 23 người tham gia. Trong ngày cắt giảm được 6.600 quả phao xốp, tăng 1.800 quả so với ngày hôm trước. Số phao còn lại cần chuyển đổi giảm xuống còn là 56.194 quả.

Xã Vạn Yên duy trì như ngày hôm trước, có 4 tổ xử lý với 24 người, 4 phương tiện và một Tổ cơ động cùng với 14 hộ gia đình cắt giảm được 7.050 quả phao xốp, tăng 1.830 quả so với ngày hôm trước. Thay thế được 1.160 phao HDPE, giảm 300 quả so với ngày hôm trước. Tổng số phao HDPE đã thay thế được của xã đạt 60.770 quả. Số phao còn lại cần chuyển đổi là 37.160 quả.

Thị trấn Cái Rồng có 3 hộ dân cắt giảm được 800 quả phao xốp, thay thế được 400 quả phao HDPE. Số phao xốp còn lại cần chuyển đổi chỉ còn 1.984 quả.

Mai Duyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3808
Đã truy cập: 4459580