Bảo hiểm xã hội - Bưu điện huyện Vân Đồn: Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2023

22/05/2023 15:45

Ngày 20/5, cùng với ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bưu điện trong toàn  tỉnh, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện huyện Vân Đồn đã tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2023.

BHXH và Bưu điện huyện Vân Đồn ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023

Với chủ đề: “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”, tại lễ ra quân, hai cơ quan BHXH và Bưu điện huyện đã tổ chức truyền thông lưu động diễu hành bằng phương tiện ô tô, xe máy, sau đó chia thành các nhóm nhỏ, trực tiếp đến các tổ dân, khu phố, đến các hộ kinh doanh ở tại gia đình và kinh doanh ở chợ… để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cán bộ BHXH và Bưu điện huyện tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua tờ rơi và tuyên truyền, vận động trực tiếp

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta quan tâm chăm lo đời sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT. BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân. Với các thông điệp truyền thông: “Tham gia BHXH - đóng góp hôm nay, để dành tương lai”, “BHXH giúp bạn an hưởng tuổi già”, “BHXH tự nguyện - của để dành của người lao động”, “Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của bạn”, “Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng khi tham gia BHXH”, cán bộ, nhân viên BHXH và Bưu điện huyện cũng đã trực tiếp tuyên truyền về vai trò ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia. Trong đó,  nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH 1 lần; truyền thông về giá trị của việc hưởng lương hưu; những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công của ngành BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, BHYT. Qua đó nhằm chuyển tải thông điệp BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm vì quyền lợi của người lao động và nhân dân.                             

Kết quả, trong ngày ra quân 20/5, BHXH và Bưu điện huyện đã vận động tuyên truyền phát triển tăng mới được 53 người tham gia BHXH tự nguyện, với số tiền thu 48.421.000 đồng và 3 trường hợp tham gia mới BHYT, với số tiền 2.413.800 đồng.

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH đến toàn bộ lực lượng lao động, BHYT đến toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, BHXH huyện tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý thu, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên đại lý chuyên nghiệp, năng động….nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất khi tham gia BHXH và BHYT cho nhân dân trên địa bàn

Mai Duyên