Thông báo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023

28/07/2023 09:08

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VÂN ĐỒN 

 

THÔNG BÁO

Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023). Căn cứ hướng dẫn số 2048/BHXH-KHTC ngày 25/7/2023 của BHXH tỉnh Quảng Ninh V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 năm 2023.

Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực, BHXH huyện Vân Đồn thông báo kế hoạch tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 8 năm 2023 như sau:

I. Về thời điểm chi trả: Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023, Thông tư hướng dẫn số 06/2023/TT- BLĐTBXH ngày 29/6/2023 cụ thể như sau:

1. Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: Thực hiện xong trong ngày 14/8/2023. 

2. Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt: Thời gian chi trả 3 ngày từ ngày 14/8/2023 đến ngày 16/8/2023 tại các điểm chi trả của Bưu điện; sau ngày 16/8/2023, người hưởng nào chưa nhận lương thì đến Bưu điện huyện Vân Đồn để lĩnh (từ ngày 17/8/2023 đến hết ngày 20/8/2023).

II. Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 8/2023:

1. Ngày 14/8/2023: Thời gian từ 7h30 đến 16h30 gồm các địa phương sau:

Xã Bình Dân (chi tại Bưu điện văn hóa xã Bình Dân). 

Xã Đài Xuyên (chi tại Bưu điện văn hóa xã Đài Xuyên).

Xã Vạn Yên (chi tại Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên). 

Xã Đoàn Kết (chi tại Bưu điện văn hóa xã Đoàn Kết). 

Xã Hạ Long (chi tại Bưu điện văn hóa xã Hạ Long).

2. Ngày 15/8/2023: từ 7h30 đến 16h30 gồm các địa phương sau:

Thị Trấn Cái Rồng (chi tại Bưu điện huyện Vân Đồn)

Xã Quan Lạn (chi tại Bưu điện văn hóa xã Quan Lạn). 

Xã Minh Châu (chi tại Bưu điện văn hóa xã Minh Châu).

Xã Ngọc Vừng (chi tại Bưu điện văn hóa xã Ngọc Vừng).

Xã Thắng Lợi (chi tại Bưu điện văn hóa xã Thắng Lợi). 

Xã Bản Sen (chi tại Bưu điện văn hóa xã Bản Sen).

3. Ngày 16/8/2023: từ 7h30 đến 16h30:  Xã Đông Xá ( Chi tại nhà Văn hóa thôn Đông Hợp). 

4. Thời gian chi lương tháng 9/2023 các xã Đoàn Kết, Hạ Long, Đông Xá, Thị Trấn giữ nguyên lịch chi trả như cũ không thay đổi.

Các xã Bình Dân, Đài Xuyên, Vạn Yên, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Minh Châu, Quan Lạn, Bản Sen thay đổi lịch chi trả từ ngày mùng 04 hàng tháng sang ngày mùng 05 hàng tháng.

Bảo hiểm xã hội huyện Vân Đồn xin được thông báo để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được biết và thực hiện./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1679
Đã truy cập: 4662065