UBND huyện họp nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 và Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, tiến độ triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện

07/08/2023 18:11

Sáng ngày 7/8, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Tỉnh ủy, tiến độ triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Đức Hưởng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), huyện Vân Đồn đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử với hệ thống hạ tầng CNTT (phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công tỉnh, Trung tâm tích hợp dữ liệu, mạng WAN, hệ thống đường truyền...), được vận hành hiệu quả. Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư đồng bộ, bài bản. Đến ngày 13/7/2023, Công an huyện đã cấp 100% CCCD cho công dân đủ điều kiện hiện cư trú tại địa bàn, thu nhận trên 25.500 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (chiếm tỷ lệ trên 69%), nhiều xã đã đạt và vượt chỉ tiêu như Ngọc Vừng (93%), Minh Châu (92%),...; các tổ công nghệ số đã kích hoạt 21.685 tài khoản (đạt 59%). Các hồ sơ dịch vụ công thuốc thẩm quyền cấp huyện và xã đã phát sinh hồ sơ và đtạ chỉ tiêu cao, nhiều thủ tục hồ sơ đạt 100% hồ sơ qua dịch vụ công như Thuế, điện, xử phạt giao thông…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2022, định hướng đến năm 2030, huyện Vân Đồn đã thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Vân Đồn tại Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 18/6/2022. Huyện đã thành lập 72 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 72 thôn, khu của 12 địa phương với 541 thành viên.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo tại cuộc họp

Đến nay, huyện đã hoàn thành 15/28 chỉ tiêu trong chuyển đổi số toàn diện. 100% hồ sơ được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện 368 thủ tục hành chính. Trong đó, có 277 thủ tục hành chính của 12 đơn vị phòng chuyên môn thuộc huyện, 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc. Ở cấp xã, có 115 thủ tục của 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm HCC huyện tiếp nhận tổng số 4.513 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%. Không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 98,99%. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, 7 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận 3.844 hồ sơ TTHC; Số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 96,87%.

Kết quả triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt: Tại Trung tâm Hành chính công huyện đạt tỷ lệ 98,06%. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đạt tỷ lệ 48,49%.

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Huyện cũng thực hiện số hoá 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã trên Hệ thống ISO điện tử. Đồng thời tiếp tục duy trì, triển khai kiểm soát hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên hệ thống ISO điện tử.

Huyện cũng đã đạt 4/8 chỉ tiêu về Kinh tế số,  5/13 chỉ tiêu về Xã hội số

Đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và các địa phương đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cũng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề ra các giải pháp để tháo gỡ trong triển khai Đề án 06 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2022, định hướng đến năm 2030. Trong đó, vẫn còn một số vấn đề bất cập như: Nội dung số lượng TTHC công bố trên Cổng dịch vụ công tỉnh không khớp nhau, giữa các xã còn chưa chính xác; Việc sử dụng Hệ thống thông tin CSDL Quản lý văn bản trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc bằng văn bản điện tử, ký số trực tiếp trên Hệ thống thông tin CSDL, sử dụng hòm thư công vụ đã thực hiện, tuy nhiên chưa đạt cao; Việc sử dụng hòm thư công vụ trong giải quyết công việc còn thấp; Cổng thông tin thành phần cấp huyện, cấp xã: Chưa thực hiện rà soát đành giá, thu thập minh chứng theo bộ chỉ số đo lường CĐS của tỉnh Quảng Ninh ICT 1.0 …

Đồng chí Vũ Đức Hưởng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Đức Hưởng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành, ký số trên hệ thống CQĐT, thực hiện số hoá hồ sơ, các văn bản chỉ đạo điều hành. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã sử dụng hòm thư công vụ trong xử lý công việc và thực hiện ký số toàn trình trong việc tham mưu văn bản chỉ đạo điều hành. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị: Trung tâm TTVH huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 2129/UBND-VHTT ngày 05/7/2022 v/v cập nhật thông tin lên Cổng TTĐTTP cấp huyện, cấp xã. UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí mới về chuyển đổi số do UBND tỉnh ban hành. Trung tâm HCC huyện, bộ phận một cửa cấp xã tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% hồ sơ được số hóa ngay từ khi tiếp nhận, nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở cấp xã.

Đối với việc triển khai Đề án 06, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Văn hóa – Thông tin và các địa phương rà soát để thống nhất số liệu đã thu thập và kích hoạt; đồng thời, tăng cường các giải pháp hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt định danh mức độ 2 vào 30/11/2023.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1518
Đã truy cập: 4661904