Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023

08/08/2023 21:10

Chiều 8/8, đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023 để triển khai Kế hoạch số 2468/KH - UBND ngày 7/8/2023 của UBND huyện về việc triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023 theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện chủ trì cuộc họp

Triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023 để tiếp tục hướng đến mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng hộ chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao mức sống cải thiện điều kiện sống về nhà ở của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân".

Theo Đề án, đối tượng được hỗ trợ về nhà ở gồm 12 đối tượng:

(1) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; (2) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; (3) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (4) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; (5) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; (6) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh; (7) Bệnh binh; (8) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; (9) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; (10) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; (11) Người có công giúp đỡ cách mạng; (12) Thân nhân liệt sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Sinh Lượng - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện trình bày Kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023

Điều kiện được hỗ trợ về xây, sửa nhà ở gồm: Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với các mức độ như sau: (1) Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. (2) Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Việc xây dựng, cải tạo nhà ở phải được thực hiện trên phần diện tích đất ở hợp pháp mà hộ gia đình đang ở.

Những trường hợp không hỗ trợ theo Quyết định này là:

(1) Hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

(2) Hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gồm cả các Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được triển khai trên địa bàn Quảng Ninh).

(3) Hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(4) Hộ đã được hỗ trợ theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

         

Lãnh đạo xã Đông Xá phát biểu tại điểm cầu trực tuyến

Nguyên tắc hỗ trợ:

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình có đủ điều kiện theo Đề án này để hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao chất lượng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ nhà ở phải bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, đất đai, xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu về chất lượng nhà ở:

Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì sau khi được hỗ trợ, nhà ở mới được xây dựng phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2; trường hợp hộ độc thân thì diện tích xây dựng nhà ở nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24 m2. Nhà ở xây dựng mới phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), độ bền tối thiểu 20 năm.

Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn “2 cứng” (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Mức hỗ trợ đối với hộ xây mới là 80 triệu đồng/hộ, hộ sửa chữa là 40 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh; vốn huy động từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ.

Tiến độ hoàn thành trong năm 2023.

Qua rà soát, báo cáo ban đầu của các địa phương, huyện Vân Đồn có 66 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu xây, sửa nhà cần hỗ trợ. Trong đó có 16 hộ xây mới, 50 hộ sửa chữa. Xã Đông Xá có nhu cầu xây, sửa nhà nhiều nhất với 20 hộ, thị trấn Cái Rồng nhiều thứ hai với 17 hộ, các xã khác chỉ có từ 1 đến 8 hộ.

Đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện kết luận cuộc họp

Qua nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Văn Vũ - PCTTT UBND huyện nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án 2031 của UBND tỉnh và Kế hoạch 2468 của UBND huyện về xây, sửa nhà cho NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh "Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân". Đây là nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2023, vì vậy đề nghị MTTQ, các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai Đề án. Yêu cầu các xã, thị trấn phải thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác ở cấp xã để triển khai thực hiện. Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá bổ sung về đối tượng và điều kiện được hỗ trợ về nhà ở. Kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng phát sinh trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở báo cáo UBND huyện để quyết định.

Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ nhà ở; ban hành các thiết kế mẫu nhà phù hợp để người dân tham khảo,… Phê duyệt danh sách các đối tượng NCC đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở trên cơ sở kết quả thẩm định đề xuất của Ban chỉ đạo và Tổ công tác. Sau khi có kết quả phê duyệt, UBND các xã, thị trấn thông báo, yêu cầu các đối tượng được duyệt tiến hành xây, sửa theo đúng cam kết, thời gian, tiến độ. Kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Đề án 2031 của huyện, cho từng phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Mai Duyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1658
Đã truy cập: 4662044