Đến 20/8 các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công

17/08/2023 14:46

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2023 vào sáng 17/8.

Đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện chủ trì cuộc họp

Ngày 8/8, qua rà soát, báo cáo ban đầu của các địa phương, toàn huyện có 66 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu xây, sửa nhà cần hỗ trợ theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có 16 hộ xây mới, 50 hộ sửa chữa. Hiện nay có một số hộ ban đầu đề nghị xây mới nhưng vì một số lý do lại không xây nữa, một số hộ đề nghị được chuyển từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại một số hộ đề nghị từ sửa chữa sang xây mới.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện báo cáo kết quả rà soát việc xây, sửa nhà cho NCC

Sau gần chục ngày rà soát lại theo Quyết định số 2031 của UBND tỉnh, các hộ đúng đối tượng, đủ điều kiện được xây mới hoặc sửa chữa cũng giảm xuống so với rà soát ban đầu. Hiện nay một số địa phương đã thống kê, rà soát xong, một số địa phương vẫn còn chưa nắm chắc được đối tượng và điều kiện được hỗ trợ nên chưa chốt xong danh sách.

Sau khi nghe các địa phương trình bày một số đối tượng và điều kiện có được hỗ trợ hay không, đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện giải thích cho các địa phương về từng trường hợp cụ thể theo đúng Quyết định số 2031 của UBND tỉnh.

Lãnh đạo xã Đông Xá phát biểu ý kiến từ đường truyền trực tuyến

Kết luận cuộc họp, đồng chí PCT TT UBND huyện yêu cầu các địa phương phải thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác cấp xã để triển khai thực hiện. Thông tin đầy đủ chủ trương, chính sách đến người dân, nhất là cho các đối tượng NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tổ chức rà soát, kiểm tra các đối tượng, đến trước 20/8 phải hoàn thành việc rà soát, không được bỏ sót đối tượng, lập danh sách gửi về Phòng Kinh tế - Hạ tầng để tổng hợp. Phải nắm chắc các đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, những đối tượng không được hỗ trợ theo Quyết định số 2031 của UBND tỉnh. Những trường hợp nào không đủ điều kiện phải loại ra. Đồng ý cho các hộ được thay đổi từ sửa chữa sang xây mới hoặc ngược lại, nhưng phải đủ các điều kiện theo quy định. Địa phương nào bỏ sót đối tượng, Chủ tịch của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Việc xét hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng.

Đồng chí Đào Văn Vũ - PCT TT UBND huyện kết luận cuộc họp

Các địa phương đi rà soát từng nhà phải có biên bản cam kết của các hộ, hộ nào không được hỗ trợ phải giải thích cụ thể lý do. Phòng LĐ TB&XH phải rà soát, đối chiếu đối tượng các địa phương gửi lên. Danh sách giao cho cán bộ địa chính của địa phương cập nhật trên bản đồ địa chính để đánh dấu, sau đó gửi sang Phòng Tài nguyên & Môi trường để kiểm tra, rà soát trên bản đồ xem có phù hợp với quy hoạch hay không. Cung cấp đầy đủ thông tin để từ ngày 20 - 30/8 Tổ công tác của huyện sẽ đi thẩm tra lại từng trường hợp. Những trường hợp không đủ điều kiện phải có văn bản trả lời. Niêm yết danh sách được hỗ trợ tại nhà văn hoá thôn, khu và trụ sở UBND các xã, thị trấn 15 ngày.

Đề nghị MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nắm, theo dõi tình hình trong khu dân cư. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách về xây, sửa nhà cho NCC ở các địa phương xem có đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng hoặc bị bỏ sót đối tượng hay không.

Mai Duyên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1813
Đã truy cập: 4662199