UBND huyện họp triển khai Kế hoạch thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, giai đoạn 2023 – 2025

18/08/2023 10:43

Chiều ngày 17/8 tại Trung tâm Văn hoá xã kết hợp nhà truyền thống dân tộc Sán Dìu xã Bình Dân, UBND huyện tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Vân Đồn về thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Vũ Đức Hưởng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của huyện, lãnh đạo và các ban, ngành, đoàn thể của xã Bình Dân.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Theo Kế hoạch  số 2390/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Vân Đồn về thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, giai đoạn 2023 – 2025 huyện Vân Đồn sẽ xây dựng mô hình tổ chức cộng đồng dân cư làng với không gian và sinh hoạt hằng ngày mang sắc thái văn hóa đặc trưng của dân tộc thiểu số Sán Dìu, xã Bình Dân; cụ thể, huyện sẽ thực hiện thí điểm Làng người Sán Dìu ở thôn Vòng Tre, xã Bình Dân gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, chương trình OCOP Quảng Ninh, phát triển kinh tế đa ngành nông nghiệp - du lịch - dịch vụ - thương mại, trên cơ sở phát huy cao nhất sự tham gia tự nguyện, tích cực của người dân và lấy người dân làm trung tâm, nòng cốt và là người được hưởng lợi từ thành qủa xây dựng Làng dân tộc.

Đồng chí Tô Văn Lưu – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Dân báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển  du lịch cộng đồng của địa phương

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc trân quý, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Khơi dậy tinh thần tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc, tự lực vươn lên của mỗi cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững; hăng hái thi đua làm giàu chính đáng; tích cực, chủ động bảo vệ môi trường tự nhiên; bảo vệ trật tự, an ninh khu vực.

Đồng chí Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Huyện cũng khuyến khích người dân tự nguyện đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất để hình thành các điểm đến đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch; Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết phát triển du lịch cộng đồng phù hợp.

Sau khi nghe ý kiến tham gia tại cuộc họp về khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch về thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển  du lịch cộng đồng khu vực miền núi, giai đoạn 2023 – 2025, đồng chí Vũ Đức Hưởng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cấp uỷ, chính quyền xã Bình Dân cần tập trung huy động toàn thể nhân dân tích cực vào cuộc trong chương trình xây dựng NTM; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia thực hiện. Tiếp tục vận động người dân phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập để nâng cao đời sống. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu địa phương thứ 6 hàng tuần phải tổ chức chương trình văn nghệ hát soọng cô để duy trì và phát huy và khơi dậy lòng tự hào cho đồng bào dân tộc Sán Dìu về những giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc mình cùng với đó chú trọng công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường tại địa phương.

Đối với các phòng, ban của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

Phòng Văn hoá – Thông tin tập trung rà soát việc thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các địa phương xây dựng các tour, tuyến du lịch trên địa bàn huyện, trong đó liên kết với các Công ty lữ hành hiện đang khai thác các tour du lịch tại Vân Đồn để đưa khách về xã Bình Dân thăm quan, tham gia các hoạt động bảo tồn văn hoá dân tộc Sán dìu. Phối hợp với xã Bình Dân sưu tầm, bổ sung các hiện vật có giá trị văn hoá dân tộc Sán Dìu để trưng bày giới thiệu. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tăng cường quảng bá việc thí điểm xây dựng, công tác bảo tồn cũng như các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu trên các phương tiện thông tin để tạo sự đồng thuận, hướng ứng của người dân.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2101
Đã truy cập: 5112142