Huyện uỷ Vân Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư ( Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

23/08/2023 18:50

Sáng 23/8/2023, Huyện ủy Vân Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tô Văn Hải – PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Vũ Đức Hưởng – PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VP Huyện uỷ, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Chính chính trị - Xã hội huyện, các đồng chí Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện. Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội, phong trào phụ nữ, công tác cán bộ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Vân Đồn. Công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ nữ được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đặc biệt quan tâm. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tăng về số lượng và chất lượng, tỷ lệ nữ được giới thiệu tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND các cấp ngày càng tăng.

Đồng chí Triệu Thị Lương – Phó Ban Dân vận Huyện uỷ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 --CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” 

Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW. Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội, gắn với các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, bảo đảm có sự hỗ trợ tốt phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội  ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu thảo luận tại hội nghị 

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy, Đảng bộ cơ sở hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với tổ chức Hội LHPN ở một số nhiệm vụ có lúc chưa chặt chẽ; Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở có lúc chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay. Công tác tham gia giám sát, phản biện luật pháp về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ còn ở mức độ. Công tác phát triển đảng viên nữ ở khu dân cư còn ít. Năng lực, trình độ của một số cán bộ nữ chủ chốt, đặc biệt là ở cơ sở còn hạn chế...

Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí  Trương Mạnh Hùng - Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản có liên quan về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phụ nữ; quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng cao; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm... Tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác hội Phụ nữ các cấp, nhất là cấp cơ sở để có đủ kiến thức, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp; phát huy vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội trong việc tham gia góp ý, giám sát và phản biện xã hội liên quan đến công tác phụ nữ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hiện hành liên quan đến công tác phụ nữ trên địa bàn huyện, kịp thời chỉ đạo, triển khai phù hợp với tình hình mới. Cùng với đó, chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò chủ động, tích cực sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo về công tác phụ nữ, vận động phụ nữ vào tổ chức, tham gia tốt các phong trào thi đua, yêu nước; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở, vì sơ sở; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên; chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Duy trì các mô hình, cách làm hiệu quả trong tập hợp và nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ. Kịp thời sơ, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo sự lan toả trong cộng đồng.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1798
Đã truy cập: 4660337