Đảng bộ Khối Cơ quan Chính quyền: Sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương

22/09/2023 23:20

Sáng 22/9, Đảng bộ Khối Cơ quan chính quyền tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đồng thời quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Ngô Thanh Hiếu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung của chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Thanh Hiếu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/9/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, nhất là thông qua chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nắm vững những nội dung chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Ngân Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1542
Đã truy cập: 4661928