Hội nghị BTV Huyện uỷ đánh giá tình hình công tác 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

27/09/2023 21:31

Ngày 27/9, Huyện uỷ Vân Đồn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá tình hình công tác 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự, có đồng chí Trương Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Ngay từ đầu năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung xây dựng các Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp để tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trong nội bộ các cơ quan lãnh đạo, quản lý, hệ thống chính trị; giữ vững sự ổn định kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh, niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhà đầu tư và doanh nghiệp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đạt được những kết quả tích cực, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực: Chú trọng, quyết tâm, tạo chuyển biến, tiến bộ mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kết nạp đảng viên đạt 75,72% kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 31,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa tăng 27,5% so với cùng kỳ; Ngành du lịch, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao tăng 49,5%, bù đắp giá trị thiếu hụt của các ngành khác. Thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân: Tạo việc làm mới đạt 74,9% kế hoạch, tăng 28,4% so với cùng kỳ; hoàn thành Chương trình xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát phát sinh trên địa bàn bằng nguồn xã hội hoá; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 0,74% xuống còn 0,23%; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tổ chức tốt Tết Quý Mão năm 2023 bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm... Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung triển khai, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; thành lập mới 59 doanh nghiệp, đạt 98,3% kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ; kết quả xếp loại Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 huyện đứng vị trí thứ nhất trong 13 huyện, thị xã, thành phố (tăng 08 bậc so với năm 2021). Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường; cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản sang vật liệu phù hợp với quy chuẩn địa phương trên địa bàn huyện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đồng chí Vũ Đức Hưởng - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện hiệu quả chưa cao, có nội dung còn chậm. Việc xây dựng, triển khai một số đề án, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV còn vướng mắc về quy mô đề án, chương trình nên chưa bảo đảm tiến độ; việc xây dựng sản phẩm du lịch trên vịnh Bái Tử Long gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nên còn phát sinh tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp trên. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mặc dù nằm trong nhóm trung bình của các huyện, thị xã thành phố tuy nhiên vẫn thấp so với cùng kỳ. Chất lượng tham mưu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Tình tình an ninh trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp, cần tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Danh Hà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trương Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể; việc nắm, giải quyết các vấn đề phát sinh phải kịp thời, linh hoạt; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”. Đồng thời, coi trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”. Phòng, chống kiểm soát các loại dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Đã truy cập: 4659202